Niet-rechthebbende partner en bijstand

In mijn werkpraktijk komen er steeds vaker vragen op over de bijstandsuitkering als er sprake is van een niet-rechthebbende partner. Die gaan meestal over de hoogte van de bijstand. Moet het Lees verder →

Centrale Raad: jongere maakt medische problemen niet aannemelijk

Deze blogpost is deel 9 van 9 in de serie Scholingsplicht jongeren

De Raad doet wederom een uitspraak over de vraag of het college de uitsluitingsgrond van art. 13 lid 2 onder 1° WWB kan toepassen omdat de jongere uit ’s Rijks Lees verder →

Centrale Raad: verplichten volgen onderwijs met studiefinanciering toegestaan?

Deze blogpost is deel 8 van 9 in de serie Scholingsplicht jongeren

En daar is alweer een uitspraak over ‘de scholingsplicht’ van jongeren. De Raad doet een tussenuitspraak (CRVB:2015:1701). Het gaat ook in deze zaak om de vraag of het college belanghebbende Lees verder →

Centrale Raad: ondubbelzinnig verplichtingen niet willen nakomen

Op 1 juli 2012 is de uitsluitingsgrond van art. 13 lid 2 aanhef en onder d WWB1 in werking getreden. Dat artikel is alleen van toepassing op personen tot 27 jaar (jongeren) Lees verder →

Centrale Raad tussenuitspraak scholingsplicht jongere

Deze blogpost is deel 5 van 9 in de serie Scholingsplicht jongeren

De eerste (tussen)uitspraak van de Raad over de toepassing van de uitsluitingsgrond op grond van artikel 13 lid 2 aanhef en c WWB (CRVB:2014:3351). Er zijn veel rechtbankuitspraken over de Lees verder →

Rechtbank Noord-Holland: uitsluitingsgrond jongere, voorlopige voorziening

Deze blogpost is deel 4 van 9 in de serie Scholingsplicht jongeren

De rechtbank Noord-Holland doet een uitspraak waarbij de uitsluitingsgrond voor jongeren aan bod komt. Het gaat ook om het verzoek van de belanghebbende een voorlopige voorziening te treffen. Geïnteresseerde lezers Lees verder →

Rechtbank: uitsluitingsgrond studeren onvoldoende gemotiveerd

Deze blogpost is deel 3 van 9 in de serie Scholingsplicht jongeren

De meervoudige kamer van de Rechtbank Rotterdam oordeelt in deze zaak over de vraag of het college de bijstandsuitkering van belanghebbende terecht heeft beëindigd (RBROT:2014:250). Er komen steeds meer uitspraken Lees verder →