Incompany

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de wetten in het sociaal domein. Uitvoering van wetten vraagt om ‘permanente educatie’. Onze scholing heeft een sterk juridisch karakter met veel oog voor de praktijk van de uitvoering, beleid en bewaar & beroep.

Voor wie

 • Medewerkers Sociaal Team
 • Medewerkers Vraagwijzer
 • Consulenten
 • Cliëntondersteuners
 • Participatieraad (cliëntenraad)
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie

Drie rechtsgebieden
Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing op drie rechtsgebieden.

 1. Participatiewet, lees meer over de mogelijkheden.
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, lees meer over de mogelijkheden.
 3. Jeugdwet, lees meer over de mogelijkheden.

Menselijke maat in het sociaal domein
Een beoordeling van de menselijke maat bij het nemen van besluiten valt niet meer weg te denken in het sociaal domein. Dat begon vooral door de kinderopvangtoeslagenaffaire van de Belastingdienst en de boodschappenkwestie van de gemeente Wijdemeren. In de rechtspraak van de Afdeling en Centrale Raad van Beroep zien we dat ook terug; het verlaten van eerder ingenomen uitgangspunten en een (meer) kritische beoordeling op de besluitvorming van bestuursorganen. Verder doet de wetgever een duit in het zakje door o.a. de Participatiewet te wijzigen. Een menselijke maat gaat soms alleen over het juist uitvoeren van wetten, dat is niet nieuw! Hoe het ook zij, de Algemene wet bestuursrecht en de menselijke maat hebben nog meer een centrale plek gekregen in onze scholing. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • de voorbereiding van het besluit (art. 3:2 Awb)
 • het beginsel van evenredigheid bij besluiten die berusten op een discretionaire bevoegdheid (art.3:4 Awb)
 • onevenwichtige hoogte van de terugvordering bij besluiten die berusten op een gebonden bevoegdheid
 • bewijslastverdeling (algemeen)
 • bewijslastverdeling bij zogeheten ’tweede aanvraag’
 • van fatale termijn naar evenwichtige belangenafweging (art. 4:5 Awb)
 • het doenvermogen van burgers (WRR weten is geen doen)

Scholing op maat
In een persoonlijk gesprek worden uw wensen en onze mogelijkheden besproken. De inhoud van de scholing wordt dan op maat samengesteld. Dat is afhankelijk van:

 • De aanleiding
 • Het beoogde resultaat
 • De leerbehoefte van de (individuele) deelnemers

Abonnement
Verzekerd up-to-date; neem een opleidingsabonnement. Meerdere rechtsgebieden, verschillende vormen van deskundigheidsbevordering; jaarlijkse planning. Informeer naar de mogelijkheden en profiteer van een interessante korting.

Vormen van scholing
De scholing kan fysiek plaatsvinden maar ook digitaal. Wat is het meest effectief en efficiënt? Dat wordt bepaald door: de aanleiding, het beoogde resultaat en de leerbehoefte.

Bespreking casuïstiek (digitaal)
Samen weten we meer! Wel eens aan digitale coaching gedacht?  Een gezamenlijke oplossing voor een ingebrachte cases of vraagstuk. Vooraf formuleren we doelen. Voorbeelden:

  • werkafspraken over het opstellen van het onderzoeksverslag (Wmo 2015 en Jeugdwet)
  • individuele casuïstiek; wat onderzoeken we en hoe wordt beslist op de aanvraag
  • hoe wordt een verordeningsbepaling toegepast

Workshop de Verordening geordend (fysiek)
Speciaal ontwikkeld voor gemeenten die willen brainstormen over het (opnieuw) opstellen van de Verordening Wmo 2015. Met de wetenschap en kennis van nu: juridisch houdbaar en begrijpelijk.

Blik op regelgeving & beleid (fysiek, ronde tafelgesprek)
Liever een integrale beleidsblik vooruit? Dan is een Bijeenkomst Blik op regelgeving & beleid een idee. Aanpassen? Opnieuw beginnen? Normen stellen? Nieuwe inzichten bespreken?

Antwoorden op vragen
De verordening: hoofdzaak of bijzaak?
Het begint met structuur!
Een resultaatgerichte verordening; dat lijkt me wel wat…
Staan regels maatwerk in de weg? Nee, toch?
Mag een verordening beperkende voorwaarden bevatten? Ja, toch?
Groeien de bomen tot in de hemel? Nee, toch?
Mag de gemeenteraad delegeren aan het college? Ja, maar wat en hoe?
Wat is de zin en de onzin van beleidsregels? Dat voorkomt willekeur, toch?
Er zijn nog heel wat andere vragen te bedenken….

Hoe het ook zij
Regelgeving & beleid moet in ieder geval rechtmatig, consistent, leesbaar, begrijpelijk en toepasbaar zijn. Het goeie nieuws is; dat kan en is te leren.

Meer weten
Neem contact met ons op.

Terug naar Op zoek naar?