Advies

bureauIngeborg Lunenburg opleiding + advies biedt doelgericht advies over de sociale zekerheid.

Doelgericht
 • Is ons beleid conform wet en jurisprudentie?
 • Beleid juridisch correct opschrijven. De uitvoering kan het toepassen én de burger begrijpt het. Wat is een goeie aanpak?
 • Belanghebbende is het niet eens met ons besluit. Hoe luidt de beslissing op bezwaar?
 • Belanghebbende stelt (hoger) beroep in. Wat is het beste verweer?

Drie voorbeelden.

1. Gemeentelijk beleid

 • Een toets op de rechtmatigheid van uw bijzonder bijstandsbeleid. Buitenwettelijk begunstigend beleid. Wat zijn de voor- en nadelen?
 • Heldere richtlijnen over de bevoegdheid en kostensoorten op basis van de laatste jurisprudentie (volledig bijgewerkt tot december 2018)
 • De Wmo 2015. Aanpassen van het beleid. Nieuw modelbeleid beschikbaar (december 2018)
 • De Jeugdwet. Aanpassen van het beleid. Nieuw modelbeleid beschikbaar (december 2018)

2. Ondersteunen van medewerkers

 • Rapporteren en beschikken. Modellen en schema’s beschikbaar.
 • Medisch advies vragen. Welke vragen stellen we aan de adviseur?
 • Helder geformuleerde werkinstructies in stroomschema
 • Opleggen maatregel; met voorbeeldrapportage. Welke eisen gelden voor het afstemmingsbesluit?

3. Ondersteuning primair besluit, beslissing op bezwaar en verweer in (hoger)
    beroep

 • Welke grondslag is van toepassing?
 • De bezwaarschriftencommissie adviseert gegrond. Gaan we contrair?
 • Hoe luidt de beslissing op bezwaar?
 • Is (hoger) beroep zinvol? Wat is het beste verweer?

Meer weten? Neem dan contact op.