Over mij

Ingeborg Lunenburg. Foto door Alex VreemanIngeborg Lunenburg heeft haar eigen bedrijf gevestigd, gespecialiseerd in het sociaal domein. Zij ondersteunt opdrachtgevers met vakgerichte opleidingen en doelgericht advies. Uitgangspunt is het juridisch kader met veel oog voor de uitvoeringspraktijk.

Passie
Ongeveer in 1990 raakte Ingeborg gepassioneerd door wet- en regelgeving. De uitvoering daarvan is een heus vak, dat wordt nog al eens onderschat. Kennis & kunde geldt voor de primaire uitvoering tot aan bezwaar & beroep, maar zeker ook voor het opstellen van regelgeving en beleid. Wat bedoelt de wetgever, welke bevoegdheden zijn er, wat betekent dit voor uitvoering & organisatie en hoe raakt het de burger. En als laatste hoe oordeelt de bestuursrechter over besluiten en wat kun je daar van leren. Daarover raakt Ingeborg niet uitgelezen, uitgepraat en uitgeschreven.

Praktijkgericht
Ingeborg heeft oog voor de praktijk (van de juridische regels) omdat zij van 1993 tot 2004 als uitvoerder werkte in verschillende functies bij gemeenten. Daar heeft ze in haar loopbaan als opleider en adviseur blijvend profijt van. Van 2004 tot 2010 werkte Ingeborg bij Schulinck als hoofd Opleidingen. Daar heeft ze haar juridische kennis over de sociale zekerheidswetgeving en het bestuursrecht flink uitgebreid. Ingeborg gaat vooral pragmatisch te werk.

Specialismen
Naast een degelijke inhoudelijke kennis van de Participatiewet ligt Ingeborg’s specialisme bij de Wet maatschappelijke ondersteuning. Sinds een paar jaar valt ook de Jeugdwet in haar pakket. Haar bijzondere belangstelling gaat (ook) uit naar het juridisch kader van de aanvullende inkomensondersteuning en minimabeleid door gemeenten. Over de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet worden deelnemers in verschillende functies door haar (juridisch) geschoold, adviseert zij over vraagstukken en schrijft verordeningen, nadere regels en beleidsregels. Verder is zij als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht en aan OSR juridische opleidingen, de meest complete en praktische juridisch opleider van Nederland.

Auteur
Ingeborg annoteert met regelmaat jurisprudentie voor USZ, schrijft artikelen en ontwikkelt haar eigen opleidingsmateriaal. In november 2022 is de tweede herziene druk verschenen van haar boek Wegwijs in de Wmo 2015 dat wordt uitgegeven door Berghauser Pont. Ook zullen in 2023 nog twee digitale handboeken verschijnen (eigen beheer). Verder schreef Ingeborg vier jaar lang de hoofdstukken Wmo 2015 en Participatiewet voor de praktijkgids Sociale Zekerheid van Vakmedianet. Voor Sociaal Bestek, hét vakblad voor SZ-specialisten was Ingeborg jarenlang vaste columnist. In de eerste uitgave in 2015 van «JBPlus» is een artikel verschenen over de Wmo 2015: Biedt de Wmo 2015 voldoende rechtsbescherming. Dat artikel is geschreven in samenwerking met mr. E. Klein Egelink, senior rechter inhoudelijk bij de rechtbank Gelderland.

Samen weten we meer
Het liefste is Ingeborg met mensen in gesprek en wil haar kennis & advies met hen delen. Opdrachtgevers kunnen rekenen op (nog) meer beleids- en uitvoeringsadvies over wet- en regelgeving. Ingeborg Lunenburg opleiding + advies beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundigen met wie wordt samengewerkt. Voor de Wmo 2015 is een aparte website beschikbaar.

Meer weten
Neem contact met ons op.