Opdrachten

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies verzorgt vakgerichte opleidingen en doelgericht advies over wetten in het sociaal domein. Dat gebeurt ook in opdracht van anderen.

Vakgerichte opleidingen

 • Bijeenkomsten, studiedagen en actualiteitendagen voor gemeenten, Sociale Teams en bezwaarschriftencommissie (Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet)
 • Verdiepingscursus Wmo 2015 voor Berghauser Pont
 • Opleiding Wmo-adviseur COJ voor MyPeople
 • Diverse opleidingen (open inschrijving en incompany voor OSR Juridische opleidingen
 • Actualiteitenbijeenkomsten Participatiewet voor NCOD-Interwerk
 • Kennisbijeenkomsten voor Factum advies
 • Actualiteitencollege Participatiewet voor YER
 • Actualiteitencursus voor MEE
 • Tweedaagse opleiding wet- en regelgeving in het sociaal domein in samenwerking met Jolanda Huitema in opdracht van Studiecentrum Bedrijf en Overheid
 • Wet- en regelgeving (1 dag) opleiding tot re-integratieprofessional in opdracht van Bijstand naar werk
 • Onderdeel wet- en regelgeving (2 dagen) van de opleiding tot Wmo-consulent in opdracht van JS Consultancy
 • Training professioneel rapporteren in de Wmo met klare taal (5 dagdelen inclusief huiswerk)
 • Doelmatigheid van bijstand voor werkconsulenten (incompany en open inschrijving)
 • Traject deskundigheidsbevordering bijstandsverlening voor een middelgrote gemeente (9 dagdelen inclusief huiswerk)
 • Cursus Terugvordering van bijstand voor de medewerkers handhaving

Ingeborg Lunenburg is sinds 2013 als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Doelgericht advies 

 • Opstellen verordening, nadere regels en beleidsregels voor een groot aantal gemeenten (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet)
 • Juridische adviezen voor gemeentebesturen over de gevolgen van rechtspraak en/of gewijzigde regelgeving
 • Juridisch advies over bijzondere bijstandsverlening voor de dierenartskosten van gezelschapsdieren
 • Beleidsadvies bijzondere bijstand en opstellen beleidsregels volgens de stand van het recht en de keuzes van het college voor diverse gemeenten (interactief)
 • Beleidsadvies in het bestuurlijk proces van de wijzigingen van het Wmo-beleid
 • Juridisch verslag over het gemeentelijke Wmo-beleid
Cursusmateriaal
 • Webinars
 • Webcolleges Participatiewet en Wmo 2015
 • Lesmateriaal bijstand voor het intern opleiden van medewerkers door de kwaliteitsmedewerkers
 • Eigen cursusmateriaal, zoals readers, schema’s, handreikingen
Spreker 
 • Symposium zorgschade; de Wmo 2015 sluitstuk van maatschappelijke participatie?
 • Voorlichting aan Raadscommissies en cliëntenraden
 • Diverse bijeenkomsten belangenorganisaties
 • Workshops tijdens congressen van Reed Business
 • Workshop Wmo congres meedoen naar vermogen in opdracht van Kluwer Schulinck
Auteur en/of redactielid 

Meer weten
Neem dan contact op.