Opdrachten

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies verzorgt vakgerichte opleidingen en doelgericht advies op het gebied van de sociale zekerheid. Dat gebeurt soms ook in opdracht van anderen.

Vakgerichte opleidingen

 • Bijeenkomsten en studiedagen voor gemeenten, Sociale Teams en bezwaarschriftencommissie (Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet)
 • Actualiteitenbijeenkomsten Participatiewet voor NCOD-Interwerk
 • Kennisbijeenkomsten voor Factum advies
 • Actualiteitencollege Participatiewet voor YER
 • Actualiteiten voor MEE
 • Tweedaagse opleiding wet- en regelgeving in het sociaal domein in samenwerking met Jolanda Huitema in opdracht van Studiecentrum Bedrijf en Overheid
 • Wet- en regelgeving (1 dag) opleiding tot re-integratieprofessional in opdracht van Bijstand naar werk
 • Onderdeel wet- en regelgeving (2 dagen) opleiding tot Wmo-consulent in opdracht van JS Consultancy
 • Training professioneel rapporteren in de Wmo met klare taal (5 dagdelen inclusief huiswerk)
 • Doelmatigheid van bijstand voor werkconsulenten (incompany en open inschrijving)
 • Traject deskundigheidsbevordering bijstandsverlening voor een middelgrote gemeente (9 dagdelen inclusief huiswerk)
 • Cursus Terugvordering van bijstand voor de medewerkers handhaving
 • Diverse opleidingen voor OSR Juridische opleidingen

Ingeborg Lunenburg is sinds 2013 als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Doelgericht advies 

 • Opstellen verordening, nadere regels en beleidsregels voor een groot aantal gemeenten (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet)
 • Juridische adviezen voor gemeentebesturen over de gevolgen van rechtspraak en/of gewijzigde regelgeving
 • Juridisch advies over bijzondere bijstandsverlening voor de dierenartskosten van gezelschapsdieren
 • Beleidsadvies bijzondere bijstand en opstellen beleidsregels volgens de stand van het recht en de keuzes van het college voor diverse gemeenten (interactief)
 • Beleidsadvies in het bestuurlijk proces van de wijzigingen van het Wmo-beleid
 • Juridisch verslag over het gemeentelijke Wmo-beleid
Cursusmateriaal
 • Webcolleges Participatiewet en Wmo 2015
 • Lesmateriaal bijstand voor het intern opleiden van medewerkers door de kwaliteitsmedewerkers
Spreker 
 • Voorlichting aan Raadscommissies en cliëntenraden
 • Diverse bijeenkomsten belangenorganisaties
 • Workshops tijdens congressen van Reed Business.
 • Workshop Wmo congres meedoen naar vermogen in opdracht van Kluwer Schulinck
Auteur en/of redactielid 
 • Auteur Praktijkgids Sociale Zekerheid Vakmedianet
 • Auteur en gast-annotator NDSZ van SDU
 • Vaste columnist van Sociaal Bestek
 • Opstellen brochure over de nieuwe aanpak voor klanten van Team Activering en Zorg  met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • PS-special Armoedebestrijding van Kluwer (september 2012)

Meer weten? Neem dan contact op.