Opdrachten

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies verzorgt vakgerichte opleidingen en doelgericht advies op het gebied van de sociale zekerheid. Dat gebeurt soms ook in opdracht van anderen.

Vakgerichte opleidingen in 2015

 • Bijeenkomsten en studiedagen Wmo 2015 voor gemeenten, Sociale Teams en bezwaarschriftencommissie
 • Bijeenkomsten en studiedagen Participatiewet voor gemeenten, Sociale Teams en bezwaarschriftencommissie
 • Tweedaagse opleiding wet- en regelgeving in het sociaal domein in samenwerking met Jolanda Huitema in opdracht van Studiecentrum Bedrijf en Overheid
 • Wet- en regelgeving (1 dag) opleiding tot re-integratieprofessional in opdracht van Bijstand naar werk
 • Onderdeel wet- en regelgeving (2 dagen) opleiding tot Wmo-consulent in opdracht van JS Consultancy
 • Wmo 2015: aanspraak, uitvoering & beleid in opdracht van Berghauser Pont (in samenwerking met mr. dr. Matthijs Vermaat)

Ingeborg Lunenburg is sinds 2013 als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Vakgerichte opleidingen in 2013 en 2014

 • Studiedag Wmo 2015 en Studiedag Participatiewet voor gemeenten waaronder ook diverse bezwaarschriftencommissies
 • Training professioneel rapporteren in de Wmo met klare taal (5 dagdelen inclusief huiswerk)
 • Handhaven doelmatigheid van bijstand voor werkconsulenten (incompany en open inschrijving)
 • Actualiteiten Sociale Zekerheid voor de sociaal juridische medewerkers van MEE Groningen, Friesland en Drenthe
 • Actualiteiten WWB voor diverse gemeenten (jurisprudentie en overige actualiteiten)
 • Studiedag Bijzondere bijstand voor diverse gemeenten
 • Studiedag Wet maatschappelijke ondersteuning voor een groot aantal gemeenten
 • Traject deskundigheidsbevordering Wet werk en bijstand voor een middelgrote gemeente (9 dagdelen inclusief huiswerk)
 • Cursus Terugvordering van bijstand voor de medewerkers handhaving
 • Cursus Wmo van aanvraag & uitvraag tot besluitvorming voor diverse gemeenten
 • Basisopleiding juridische kaders De Kanteling voor een grote gemeente
 • Studiedag Aan de slag met de Wmo 2015 in opdracht van OSR Juridische opleidingen (in samenwerking met mr. E. Klein Egelink)
 • Wet- en regelgeving (1 dag) opleiding tot re-integratieprofessional in opdracht van Bijstand naar werk
 • Onderdeel wet- en regelgeving (2 dagen) opleiding tot Wmo-consulent in opdracht van JS Consultancy
 • Mede-docent vijfdaagse opleiding Beleidsmedewerker Wmo door Studiecentrum Bedrijf en Overheid
 • Wmo 2015: aanspraak, uitvoering & beleid in opdracht van Berghauser Pont (in samenwerking met mr. dr. Matthijs Vermaat)
 • Aanvullende gemeentelijke inkomensondersteuning in opdracht van  OSR Juridische opleidingen

Doelgericht advies tot heden

 • Juridisch advies over bijzondere bijstandsverlening voor de dierenartskosten van gezelschapsdieren
 • Opstellen van beleid Wmo 2015 voor een groot aantal gemeenten
 • Beleidsadvies bijzondere bijstand en opstellen beleidsregels volgens de stand van het recht en de keuzes van het college voor diverse gemeenten (interactief)
 • Beleidsadvies in het bestuurlijk proces van de wijzigingen van het Wmo-beleid
 • Opstellen Verordening, Besluit en beleidsregels individuele voorzieningen Wmo voor diverse gemeenten (interactief)
 • Schriftelijk juridisch verslag over het gemeentelijke Wmo-beleid in opdracht van Movaris BV
 • Komt hier uw naam te staan?
Cursusmateriaal tot heden
 • Webcolleges Participatiewet
 • Lesmateriaal WWB – voor het intern opleiden van medewerkers door de kwaliteitsmedewerkers – ISD-BOL
 • Komt hier uw naam te staan?
Spreker tot heden
 • Voorlichting Raadscommissies en cliëntenraden
 • Oktober 2015: bijeenkomst OLGA Amstelveen
 • Juni 2015: Workshops Wmo 2015 tijdens het congres Juridisch kwaliteitsmedewerker in het Sociaal Domein door Reed Business.
 • April 2013: Lentebijeenkomst OLGA Amstelveen. Wmo: welke voorzieningen zijn er nog na de bezuinigingen?
 • November 2012: Workshop De verordening geordend tijdens het congres Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl in opdracht van Reed Business
 • April 2012: Workshop Wmo aftellen tot 1 januari 2013 tijdens het congres meedoen naar vermogen in opdracht van Kluwer Schulinck
Auteur en/of redactielid tot heden
 • Auteur en annotator NDSZ van SDU
 • Opstellen brochure over de nieuwe aanpak voor klanten van Team Activering en Zorg  met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (2013)
 • Vaste columnist van Sociaal Bestek
 • PS-special Armoedebestrijding van Kluwer (september 2012)

Meer weten? Neem dan contact op.