Voorwaarden Open Inschrijving

 1. De ontvangst van de inschrijving voor de opleiding wordt per e-mail bevestigd aan de deelnemer. Dan wordt nog geen factuur gestuurd. Ingeborg Lunenburg opleiding + advies behoudt zich het recht voor om de opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling of overmacht.
 2. Behoudens wettelijk voorschrift is Ingeborg Lunenburg opleiding + advies verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de deelnemer jegens derden. Informatie en gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies.
 3. De kosten van de aanboden opleidingen staan vermeld op het betreffende digitale inschrijfformulier. Over dat bedrag is geen BTW verschuldigd, tenzij Ingeborg Lunenburg opleiding + advies daar niet van is vrijgesteld. De kosten zijn inclusief materiaal en lunch. Bij een opleiding van een dagdeel is geen lunch inbegrepen, tenzij anders wordt vermeld.
 4. Bij voldoende belangstelling voor de opleiding ontvangt de deelnemer de bevestiging dat de opleiding doorgaat. Dan wordt ook de factuur met een betalingstermijn van 14 dagen toegestuurd. De betalingstermijn is een fatale termijn als bedoeld in algemene voorwaarden van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies.
 5. Annulering van de opleiding door de deelnemer gebeurt schriftelijk, waaronder mede wordt verstaan een mededeling per e-mail.
 6. Bij annulering door de deelnemer kan kosteloos een vervangende deelnemer in diens plaats deelnemen.
 7. De deelnemer kan tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren.
 8. Bij annulering vanaf 6 weken voor aanvang van de opleiding worden 50% van de kosten in rekening gebracht, tenzij de wettelijke bedenktijd van 14 dagen nog van kracht is.
 9. Bij annulering vanaf 4 weken voor aanvang van de opleiding worden de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij de wettelijke bedenktijd van 14 dagen nog van kracht is.
 10. Een verzoek tot terugbetaling van de factuur wordt door de deelnemer of diens organisatie schriftelijk gedaan en binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek door Ingeborg Lunenburg opleiding + advies schriftelijk beantwoord. De eventuele terugbetaling wordt – onder vermindering van materiaal- en locatiekosten – binnen 4 weken gedaan. Voor een opleiding van een dag bedragen die kosten € 100, voor een opleiding van twee dagen € 150 en voor een opleiding van een dagdeel € 60.
 11. De onder Ingeborg Lunenburg opleiding + advies vervaardigde en uitgegeven readers, wettenboekjes en overig materiaal vallen onder het auteursrecht van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies. Niets van het materiaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming.
 12. Voor zover deze voorwaarden niet voorzien in bepalingen, gelden de algemene voorwaarden van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies.
 13. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze leveringsvoorwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*