Voorwaarden Open Inschrijving

 1. De ontvangst van de inschrijving voor de opleiding wordt per e-mail bevestigd aan de deelnemer. Dan wordt nog geen factuur gestuurd. Ingeborg Lunenburg opleiding + advies behoudt zich het recht voor om de opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling of overmacht. Onder een opleiding wordt tevens een webinar verstaan.
 2. Ingeborg Lunenburg opleiding + advies gebruikt informatie en gegevens van de deelnemer alleen voor de administratie van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies. Uitwisselen van mailadressen met derden gebeurt alleen als dat noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot webinars.
 3. De kosten van de aangeboden opleidingen staan vermeld op het betreffende digitale inschrijfformulier. Over dat bedrag is geen BTW verschuldigd, tenzij Ingeborg Lunenburg opleiding + advies daar niet van is vrijgesteld. De kosten zijn inclusief materiaal en lunch. Bij een opleiding van een dagdeel is geen lunch inbegrepen, tenzij anders wordt vermeld.
 4. Bij voldoende belangstelling voor de opleiding ontvangt de deelnemer de bevestiging dat de opleiding doorgaat. Dan wordt ook de factuur met een betalingstermijn van 14 dagen toegestuurd. De betalingstermijn is een fatale termijn als bedoeld in algemene voorwaarden van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies.
 5. Annulering van de opleiding door de deelnemer gebeurt schriftelijk, waaronder mede wordt verstaan een mededeling per e-mail.
 6. De deelnemer kan tot uiterlijk zes weken voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren.
 7. Bij annulering door de deelnemer kan kosteloos een vervangende deelnemer in diens plaats deelnemen.
 8. Bij annulering vanaf zes weken voor aanvang van de opleiding worden 50% van de kosten in rekening gebracht, tenzij de bedenktijd van 14 dagen nog van kracht is. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de opleiding boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.
 9. Bij annulering vanaf vier weken voor aanvang van de opleiding worden de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij de bedenktijd van 14 dagen nog van kracht is. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de opleiding boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.
 10. Bij annulering als bedoeld onder 9. kan de deelnemer een vervangende opleiding naar keuze volgen tegen betaling van € 85. Dit aanbod geldt tot en met het kalenderjaar ná het kalenderjaar waarop de deelnemer de opleiding zou gaan volgen.
 11. Een verzoek tot terugbetaling van de factuur wordt door de deelnemer of diens organisatie schriftelijk gedaan en binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek door Ingeborg Lunenburg opleiding + advies schriftelijk beantwoord. De eventuele terugbetaling wordt – onder vermindering van materiaal- en locatiekosten – binnen vier weken gedaan.
 12. Voor een opleiding van: een dag bedragen die kosten € 100,  van twee dagen € 150,  van een dagdeel € 60 en voor een Webinar € 25.
 13. De onder Ingeborg Lunenburg opleiding + advies vervaardigde en uitgegeven readers, wettenboekjes en overig materiaal vallen onder het auteursrecht van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies. Niets van het materiaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming.
 14. Voor zover deze voorwaarden niet voorzien in bepalingen, gelden de algemene voorwaarden van Ingeborg Lunenburg opleiding + advies.
 15. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze leveringsvoorwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

5 × twee =