Centrale Raad: ondubbelzinnig verplichtingen niet willen nakomen

Op 1 juli 2012 is de uitsluitingsgrond van art. 13 lid 2¬†aanhef en onder d WWB1 in werking getreden. Dat artikel is alleen van toepassing op personen tot 27 jaar¬†(jongeren) Lees verder →