Wmo 2015

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Onze scholing heeft een sterk juridisch karakter met veel oog voor de praktijk van de uitvoering, beleid en bezwaar & beroep.

Actueel en praktijkgericht
Door casuïstiek (op maat), actualiteiten en de laatste jurisprudentie. De inhoud van de scholing stemmen we ook af op het gemeentelijk beleid. Iets gezien bij het scholingsaanbod voor open inschrijving? Dat kan in het algemeen ook incompany worden verzorgd.

Inhoud scholing
Van elke scholing voor open inschrijving is een beschrijving beschikbaar. Mocht de scholing (nog) niet zijn gepland, bekijk dan de inhoud van de scholing via onderstaande links.

Voor wie

 • Medewerkers Sociaal Team
 • Medewerkers Vraagwijzer
 • Wmo-consulenten (adviseurs)
 • Cliëntondersteuners
 • Participatieraad (cliëntenraad)
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommisie

Onderwerpen
Het overzicht van onderwerpen pretendeert niet volledig te zijn, het geeft slechts een indruk van de mogelijkheden.

 • Personenkring, reikwijdte en doelstelling
 • Kernbegrippen
 • Algemene voorziening, maatwerkvoorziening en financiële tegemoetkoming
 • Soorten voorzieningen
 • Wmo 2015 en andere wetten
 • Toegang tot de Wmo (de procedure melding, onderzoek, verslag, aanvraag)
 • Inlichtingen- en medewerkingsplicht
 • Onderzoeksplicht college volgens het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep
 • Reikwijdte voorliggende oplossingen
 • Perikelen rondom de onderzoekstermijn en beslistermijn aanvraag
 • Voorbereiding en motivering van het besluit (Wmo 2015 versus Algemene wet bestuursrecht)
  • beoordeling van het doenvermogen van de cliënt (gebaseerd op WRR weten is geen doen)
  • De indicatie voor een maatwerkvoorziening
  • De omvang (objectieve maatstaf)
  • Assistentiehond
 • Eisen van deskundigheid (wanneer advies vragen)
 • Wmo 2015 & Wlz (afbakening of samenloop)
 • Persoonsgebonden budget (aanspraak, recht en hoogte)
  • kan ook in een aparte cursus worden opgenomen
 • Aantasten van rechten (herzien/intrekken van een besluit en terugvordering geldswaarde)
 • Regresrecht
 • Actualiteiten
 • Casuïstiek
 • Uw wensen

Uitvoering Wmo 2015
Nog even iets over de uitvoering van deze wet en maatwerk. De Wmo 2015 heeft in acht jaar veel jurisprudentie voortgebracht. De Centrale Raad van Beroep heeft getracht lijn aan te brengen in de vaak uiteenlopende uitleg en toepassing van de wet door gemeenten. Dat is veelal te wijten aan onjuiste wetstoepassing, mede door gebrekkige wetgeving, maar ook door onvoldoende onderzoek. De compensatieplicht van het college is niet gericht op het optimaliseren van een situatie van iemand. Er geldt dus geen verplichting om ‘alles’ te compenseren op het gebied van zelfredzaamheid of participatie (bijv. CRVB:2022:1502).

Maatwerk
Bij de beslissing op de aanvraag gaat het om maatwerk. Daarvoor moet het onderzoek naar de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning worden gedaan volgens het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep (CRVB:2018:819). Het verstrekken van een maatwerkvoorziening levert een passende bijdrage aan iemands zelfredzaamheid en participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.

Meer weten?
Neem contact met ons op.

Terug naar Op zoek naar?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies