Wmo 2015

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Voor wie?

 • Medewerkers Sociaal Wijkteam
 • Wmo-consulenten/adviseurs
 • Indicatiestellers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommisie
 • Onafhankelijke cliëntondersteuners

Altijd praktijkgericht
Door aan te sluiten op leerwensen, met casuïstiek (op maat) en actuele jurisprudentie. Desgewenst stemmen we de inhoud af op het gemeentelijk beleid. Algemene wet bestuursrecht van belang? Zie voorbeelden van incompany-scholing Algemene wet bestuursrecht. Iets gezien bij het aanbod voor open inschrijving? Dat kan ook incompany worden verzorgd.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wmo 2015 heeft al veel jurisprudentie voortgebracht. De Centrale Raad van Beroep heeft een aantal belangrijke (richtinggevende) uitspraken gedaan. Daaruit blijkt onder meer dat besluiten ‘vol’ worden getoetst maar ook dat de compensatieplicht is begrensd. Het college is verplicht de cliënt in staat te stellen zelfredzaam te zijn en deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Ook het bieden van beschermd wonen en opvang valt onder de maatwerkvoorzieningen. Welke normen gelden daarvoor?

Maatwerk
Een maatwerkvoorziening levert een passende bijdrage aan iemands zelfredzaamheid en participatie. Dat kan ook een financiële maatwerkvoorziening zijn. Wat is passend? Welke normen gelden daarvoor? Mogen die in het beleid worden vastgesteld? Het is in ieder geval afhankelijk van de beperkingen, persoonskenmerken, behoeften en voorkeuren van de aanvrager.

Onderwerpen kunnen zijn

 • Juridische kaders Wmo 2015 en de verschillen én overeenkomsten met de Wmo oud
 • Structuur (regelgeving en beleid)
 • Toegang
  • Melding, onderzoek en verslag
  • Wat is eigen kracht en hoe ver reikt de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt?
 • Stelplicht versus onderzoeksplicht (cliënt – college)
 • Wat is zelfredzaamheid en participatie?
  • hoe objectiveer je de mate van zelfredzaamheid en participatie?
 • De aanvraag en het beluit
  • opstellen van de beschikking
 • Personenkring
 • Compensatieplicht maatwerkvoorzieningen
 • Aanspraak, recht en hoogte persoonsgebonden budget
 • De tegemoetkoming meerkosten
 • Status hardheidsclausule
 • Het besluit en de grondslag
 • Samenhang Wmo 2015 en Awb
 • Medische advisering
 • Uw wensen

Meer weten? Neem dan contact op.

Terug naar Op zoek naar?