Wmo 2015

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Voor wie?

 • Medewerkers Sociaal Wijkteam
 • Wmo-consulenten/adviseurs
 • Indicatiestellers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommisie
 • Onafhankelijke cliëntondersteuners

Altijd praktijkgericht
Door casuïstiek (op maat) en actuele jurisprudentie. Welke jurisprudentie van de Wmo 2007 behoudt zijn gelding? Wat kunnen we leren van de huidige jurisprudentie? Desgewenst stemmen we de inhoud af op het gemeentelijk beleid. Algemene wet bestuursrecht van belang? Zie voorbeelden van incompany-scholing Algemene wet bestuursrecht. Iets gezien bij het aanbod voor open inschrijving? Dat kan ook incompany worden verzorgd.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wmo 2007 heeft boeiende jurisprudentie voortgebracht. Daaruit blijkt dat besluiten ‘vol’ worden getoetst én dat de compensatieplicht is begrensd. Geldt dat ook voor de Wmo 2015? Het college is verplicht de client in staat te stellen zelfredzaam te zijn en deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Ook het bieden van beschermd wonen en opvang valt onder de maatwerkvoorzieningen. Welke normen gelden daarvoor?

Maatwerk
Een maatwerkvoorziening levert een passende bijdrage aan iemands zelfredzaamheid en participatie. Wat is passend? Welke normen gelden? Mogen die in het beleid worden vastgesteld? Het is in ieder geval mede afhankelijk van de persoonskenmerken, behoeften en voorkeuren van de aanvrager.

Wmo 2015
De principes van De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl hebben in de Wmo 2015 hun beslag gekregen. Uit artikel 2.3.2 lid 9 Wmo 2015 volgt dat de burger zich eerst moet melden voordat een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan (mag) worden gedaan. Daarop volgt een onderzoek; de wet schrijft nauwkeurig voor waar het onderzoek uit moet bestaan. De afronding is het schriftelijk verslag daarvan. Dit brengt ook een medewerkingsverplichting voor de  met zich mee. Voor het sociale netwerk geldt dat niet.

Onderwerpen kunnen zijn

 • Juridische kaders Wmo 2015 en de verschillen én overeenkomsten met de Wmo 2007
 • Structuur (wet en gemeentelijk beleid)
 • Toegang
  • Melding, onderzoek en verslag
  • Wat is eigen kracht en hoe ver reikt de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt?
 • Stelplicht, aantoonplicht en onderzoeksplicht (cliënt – college)
 • Wat is zelfredzaamheid en participatie?
  • hoe objectiveer je de mate van zelfredzaamheid?
 • De aanvraag; en dan beslissen
  • opstellen van de beschikking
 • Personenkring
 • Compensatieplicht maatwerkvoorzieningen
 • Keuzevrijheid tussen natura en een persoonsgebonden budget
 • De tegemoetkoming meerkosten
 • Status hardheidsclausule
 • Het besluit en de grondslag
 • Samenhang Wmo 2015 en Awb
 • Medische advisering
 • Uw wensen

Meer weten? Neem dan contact op.

Terug naar Op zoek naar?