Wmo 2015

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Voor wie?

 • Medewerkers wijkteam
 • Wmo-consulenten (adviseurs)
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommisie
 • Onafhankelijke cliëntondersteuners

Altijd praktijkgericht
Door aan te sluiten op de leerwensen, met casuïstiek (op maat) en actuele jurisprudentie. Desgewenst stemmen we de inhoud af op het gemeentelijk beleid. Algemene wet bestuursrecht van belang? Zie voorbeelden van incompany-scholing Algemene wet bestuursrecht. Iets gezien bij het aanbod voor open inschrijving? Dat kan ook incompany worden verzorgd.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wmo 2015 heeft al veel jurisprudentie voortgebracht. De Centrale Raad van Beroep heeft een aantal belangrijke (richtinggevende) uitspraken gedaan. Daaruit blijkt onder meer dat besluiten ‘vol’ worden getoetst maar ook dat de compensatieplicht is begrensd. Het college is verplicht de cliënt in staat te stellen zelfredzaam te zijn en deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Ook het bieden van beschermd wonen en opvang valt onder de maatwerkvoorzieningen. Welke normen gelden daarvoor?

Maatwerk
Een maatwerkvoorziening levert een passende bijdrage aan iemands zelfredzaamheid en participatie. Dat kan ook een financiële maatwerkvoorziening zijn. Wat is passend? Welke normen gelden daarvoor? Mogen die in het beleid worden vastgesteld? Het is in ieder geval afhankelijk van de beperkingen, persoonskenmerken, behoeften en voorkeuren van de aanvrager.

Onderwerpen kunnen zijn

 • Kernbegrippen en begripsbepalingen
 • Doelgroep (personenkring)
 • Toegang tot de Wmo
  • melding, onderzoek en verslag
  • voorliggende oplossingen
  • stelplicht versus onderzoeksplicht (cliënt – college)
  • aanvraag
 • Wmo 2015 en andere wetten
 • Objectiveren van beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie
 • Normering compensatieplicht
 • Weigering maatwerkvoorziening (Wmo 2015 & Wlz)
 • Persoonsgebonden budget
  • aanspraak, recht en hoogte
  • beoordelen voorwaarden
  • weigeringsgronden
 • Het besluit en de grondslag
 • Samenhang Wmo 2015 en Awb
 • Advisering
  • wanneer advies vragen
  • de vraagstelling
 • Uw wensen

Meer weten? Neem dan contact op.

Terug naar Op zoek naar?