Centrale Raad: ondubbelzinnig niet willen voldoen aan arbeidsverplichting?

De Raad doet een uitspraak over de vraag of het college de aanvraag terecht afwijst op de grond dat belanghebbende ondubbelzinnig niet wil voldoen aan de verplichting rondom arbeidsinschakeling (CRVB:2016:485). Lees verder →

Centrale Raad: ondubbelzinnig verplichtingen niet willen nakomen

Op 1 juli 2012 is de uitsluitingsgrond van art. 13 lid 2¬†aanhef en onder d WWB1 in werking getreden. Dat artikel is alleen van toepassing op personen tot 27 jaar¬†(jongeren) Lees verder →