Jeugdwet

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de Jeugdwet. Onze scholing heeft een sterk juridisch karakter met veel oog voor de praktijk van de uitvoering, beleid en bezwaar & beroep.

Actueel en praktijkgericht
Door casuïstiek (op maat), met actualiteiten en de laatste jurisprudentie. De inhoud van de scholing stemmen we ook af op het gemeentelijk beleid. Iets gezien bij het scholingsaanbod voor open inschrijving? Dat kan in het algemeen ook incompany worden verzorgd.

Beschrijving scholing open inschrijving
Van elke scholing is een beschrijving beschikbaar. Mocht de scholing (nog) niet zijn gepland, bekijk dan de inhoud van de scholing via onderstaande links.

 • Studiedag Jeugdwet van aanvraag naar besluit (klik voor informatie)
 • Studiedag Jeugdwet: van indicatie naar persoonsgebonden budget (binnenkort beschikbaar)

Voor wie

 • Jeugdconsulenten
 • Medewerkers Vraagwijzer
 • Medewerkers Veilig Thuis
 • Cliëntondersteuners
 • Participatieraad (cliëntenraad)
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommisie

Onderwerpen
Het overzicht van onderwerpen pretendeert niet volledig te zijn, het geeft slechts een indruk van de mogelijkheden.

 • De jeugdhulpplicht van gemeenten
 • Afbakening met andere wetten
 • Het vrijwillig kader, drangkader en gedwongen kader
 • Belangrijke kernbegrippen (wettelijke begripsbepalingen)
 • Vormen van Jeugdhulp
 • Regelgeving en beleid
 • Toegang tot jeugdhulp: de aanvraag (melding hulpvraag)
 • Stellen en onderbouwen van de aanvraag
 • Inlichtingenplicht en plicht tot medewerking verlenen
 • Beslistermijn en mogelijkheid tot verdagen
 • Onderzoeksplicht volgens het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep
 • Reikwijdte eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen (eigen kracht-principe)
 • Andere voorliggende oplossingen
 • Voorbereiding en motivering van het besluit (Jeugdwet versus Algemene wet bestuursrecht)
  • De indicatie en de omvang van individuele jeugdhulp
 • Eisen van deskundigheid en wanneer advies vragen
 • Persoonsgebonden budget (aanspraak, recht en hoogte)
  • kan ook in een aparte cursus worden opgenomen
 • Aantasten van rechten (herzien/intrekken van een besluit en terugvordering van kosten)
 • Actualiteiten
 • Casuïstiek
 • Wensen van de deelnemers

Uitvoering Jeugdwet
Nog even iets over de uitvoering van de Jeugdwet en het bieden van maatwerk. De Jeugdwet wordt gevormd door een stelsel met als uiteindelijk doel de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving te versterken. Hierbij past een actieve rol van de ouders en het kind om in eerste instantie te proberen de op hun weg komende problemen zelf of met behulp van hun eigen netwerk op lossen. De jeugdplicht heeft een preventief karakter.

Eigen verantwoordelijkheid
Deze uitgangspunten zijn (ook) in art. 2.1 van de Jeugdwet verankerd; de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen ligt allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf en er moet worden uitgegaan van de eigen kracht van de jeugdige, zijn ouder(s) en het sociale netwerk.

Reikwijdte eigen kracht
Wat de reikwijdte van het eigen kracht-principe precies is, moet in de rechtspraak nog niet duidelijk worden. We weten inmiddels wel dat de financiële draagkracht van een gezin geen maatstaf kan zijn (CRVB:2021:1327). De invulling die aan het eigen kracht-principe wordt gegeven, moet vallen binnen een redelijke wetsuitleg. Denk bijvoorbeeld aan normale oudertaken die horen van de leeftijd van kinderen.

Maatwerk
Bij de beslissing op de aanvraag gaat het om maatwerk. Dat schrijft de Jeugdwet voor. Het onderzoek naar de behoefte aan jeugdhulp moet worden gedaan volgens het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep (CRVB:2017:1477). Bij de inzet van jeugdhulp moet het gaan om passende jeugdhulp waardoor de jeugdige in staat wordt gesteld:

  • gezond en veilig op te groeien
  • te groeien naar zelfstandigheid, en
  • voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren,
   rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Meer weten
Neem contact met ons op.

Terug naar Op zoek naar.

©Ingeborg lunenburg opleiding + advies