Jeugdwet

Ingeborg Lunenburg opleiding + advies biedt incompany scholing over de Jeugdwet.

Voor wie?

 • Jeugdconsulenten
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommisie
 • Onafhankelijke cliëntondersteuners

Altijd praktijkgericht
Door aan te sluiten op de leerwensen, met casuïstiek (op maat) en actuele jurisprudentie. Desgewenst stemmen we de inhoud af op het gemeentelijk beleid. Algemene wet bestuursrecht van belang? Zie voorbeelden van incompany-scholing Algemene wet bestuursrecht. Iets gezien bij het aanbod voor open inschrijving? Dat kan ook incompany worden verzorgd.

Jeugdwet
De Jeugdwet heeft al veel rechtbank-jurisprudentie voortgebracht maar de Centrale Raad van Beroep heeft nog maar een beperkt aantal uitspraken gedaan. Wel is het zo dat een aantal uitspraken op grond van de Wmo 2015 van overeenkomstige toepassing zijn gelet op de (nagenoeg) gelijke redactie van bepaalde wetsartikelen.

Maatwerk
De Jeugdwet schept een jeugdhulpplicht voor gemeenten met als doel het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving. Deze verplichting geldt alleen als de jeugdige en zijn ouders er zelf niet uitkomen. Bij de beslissing op de aanvraag gaat het om maatwerk. Het moet gaan om passende jeugdhulp waardoor de jeugdige in staat wordt gesteld:

 • gezond en veilig op te groeien
 • te groeien naar zelfstandigheid, en
 • voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren,
  rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Dat wil zeggen dat het bij het bieden van maatwerk om een resultaatverplichting gaat. Wat is passend? Welke normen gelden daarvoor? Mogen die in de regelgeving of het beleid worden vastgesteld?

Opleidingen
Voor de Jeugdwet zijn de volgende opleidingen beschikbaar:

 • Studiedag Jeugdwet van aanvraag naar passende jeugdhulp
 • Studiedag Wmo & Jeugdwet: van indicatie naar persoonsgebonden budget
 • Training Jeugdwet

Meer weten? Neem dan contact op.

Terug naar Op zoek naar?