Centrale Raad: verplichting gebruikmaking nachtopvang toegestaan?

Deze blogpost is deel 3 van 3 in de serie Nadere verplichtingen

De Raad doet een mooie uitspraak over de vraag over het opleggen van nadere verplichtingen als bedoeld in artikel 55 WWB (CRVB:2015:2792). Het college in kwestie legt aan belanghebbende de verplichting op Lees verder →

Centrale Raad over de verplichting mee te werken aan een psychodiagnostisch onderzoek

Deze blogpost is deel 2 van 3 in de serie Nadere verplichtingen

In een eerder blog schreef ik uitgebreid over de bevoegdheid van het college om nadere verplichtingen op te leggen als bedoeld in artikel 55 (ongewijzigd gebleven in de Participatiewet). Een dergelijke Lees verder →

Jurisprudentie schenden verplichte arbeidsinschakeling

Jurisprudentie over geschillen van het niet of onvoldoende nakomen van de verplichte arbeidsinschakeling is talrijk. Het gaat dan over het schenden van de verplichte arbeidsinschakeling van artikel 9.1 Deze schending gaat gepaard Lees verder →

Centrale Raad: ondubbelzinnig verplichtingen niet willen nakomen

Op 1 juli 2012 is de uitsluitingsgrond van art. 13 lid 2 aanhef en onder d WWB1 in werking getreden. Dat artikel is alleen van toepassing op personen tot 27 jaar (jongeren) Lees verder →

Toch nog de Wet Werken Naar Vermogen en WWB en Wmo jurisprudentie

Deze blogpost is deel 4 van 15 in de serie Wetsvoorstellen

Wet Werken Naar Vermogen In mijn weblog van 30 april schreef ik een paar woorden over het Stabiliteitsprogramma Nederland, april 2012. Uit de media blijkt nog eens dat ook de korting op de Lees verder →