Naslagwerken

Geplaatst op door

Materiaal onder de armOnmisbaar voor degene die zich bezig houdt met de juridische kaders van de Wmo 2015 of de Participatiewet.
Beschikbaar in A4 formaat. Ingebonden met wire-o; blijft altijd op de juiste plek open liggen.

 

Overzicht bestelformulieren

  1. Bestelformulier Naslagwerk jurisprudentie bijzondere bijstand (binnenkort weer leverbaar)
  2. Bestelformulier Naslagwerk jurisprudentie Wmo 2015 (binnenkort weer leverbaar)
  3. Bestelformulier Naslagwerk jurisprudentie Participatiewet (binnenkort weer leverbaar)

1. Naslagwerk jurisprudentie bijzondere bijstand
Uitvoering van de bijzondere bijstand blijkt volgens de jurisprudentie niet altijd eenvoudig. Het verlenen van bijzondere bijstand is een gebonden bevoegdheid van het college als wordt voldaan aan de voorwaarden. Het naslagwerk is ingedeeld in verschillende hoofdstukken die overeenkomen met de beoordelingsstructuur van de aanvraag; ook de algemene voorwaarden voor het recht op (bijzondere) bijstand komen aan bod. Sommige uitspraken zijn voorzien van een annotatie of redactionele noot.

2. Naslagwerk jurisprudentie Wmo 2015 
De Wmo 2015 heeft in acht jaar al veel jurisprudentie voortgebracht. De Centrale Raad van Beroep heeft getracht lijn te brengen in de vaak uiteenlopende uitleg en toepassing van de wet door gemeenten. Dat is veelal te wijten aan onjuiste wetstoepassing, mede door gebrekkige wetgeving, maar ook door onvoldoende onderzoek. Het is van belang om de stand van het recht te kennen. Deze bundel is een zeer uitgebreid naslagwerk met samenvattingen van uitspraken. Sommige zijn voorzien van een annotatie of redactionele noot.

3. Naslagwerk jurisprudentie Participatiewet
Een naslagwerk op grond van de Participatiewet kan niet achterblijven. Dit naslagwerk is overzichtelijk ingedeeld in hoofdstukken op basis van meest voorkomende geschillen over de algemene bijstand. Het naslagwerk begint met de beginselen van de bijstandsverlening en is verder ingedeeld op basis van de systematiek van de wet en specifieke inhoudelijke onderwerpen. Daarbij gaat het over geschillen bij begunstigende en belastende besluiten. Omdat geschillen over het buiten behandeling laten van de aanvraag onder toepassing van art. 4:5 Awb veel voorkomt, is daar ook een hoofdstuk voor opgenomen.

Wegwijs in in de Wmo 2015
De tweede herziene druk van het boek Wegwijs in de Wmo 2015 is bestemd voor iedereen die zich, beroepshalve of op een andere manier, in juridische zin bezighoudt met de Wmo 2015. Het boek is ook zeer geschikt als studiemateriaal of naslagwerk.
Het boek maakt de lezer nog beter wegwijs in de regels die gelden vanaf het moment dat burgers zich bij de gemeente melden. Er bestaat dan recht op een onderzoek dat wordt afgerond met een voor de burger bestemd verslag daarover. Dan kan een aanvraag worden gedaan waarop binnen twee weken wordt beslist. Daarbij moet maatwerk geboden worden.
Dit boek behandelt stapsgewijs de manier waarop dit alles moet gebeuren en wat daarbij in acht genomen moet worden. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de wet, de wetgeschiedenis en de rechtspraak hierover. Nieuwe jurisprudentie die van belang is om te kennen is verwerkt, er is een hoofdstuk over opvang toegevoegd en de inhoud is aangevuld en aangepast.
Via Berghauser Pont kun je de tweede, herziene druk van Wegwijs in de Wmo 2015 bestellen.

Meer weten
Neem dan contact met ons op.

©Ingeborg lunenburg opleiding en advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

18 − 7 =