Centrale Raad: ondubbelzinnig niet willen voldoen aan arbeidsverplichting?

De Raad doet een uitspraak over de vraag of het college de aanvraag terecht afwijst op de grond dat belanghebbende ondubbelzinnig niet wil voldoen aan de verplichting rondom arbeidsinschakeling (CRVB:2016:485). Lees verder →