De knoppen van de ‘eigen bijdrage’ en andere kosten. Categoriaal en individueel maatwerk mogelijk?

Deze blogpost is deel 9 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Appels met peren vergelijken? Er is altijd wat te doen over kosten die verschuldigd zijn als gebruik wordt gemaakt van ‘voorzieningen’ die door de overheid worden geboden (rijk en/of gemeente). Lees verder →

Wet en regelgeving bij de hand in A5 formaat

Participatiewet, Wmo 2015, Wet langdurige zorg en Jeugdwet Ze zijn er weer! Die handige wettenboekjes (de meeste met artikelsgewijze toelichting) helemaal aangepast aan de wijzigingen die in werking zijn getreden. Lees verder →

Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten: bijstand of Wmo-tegemoetkoming?

Deze blogpost is deel 8 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Het blijft tot hoofdbrekens leiden. Hoe gaan gemeenten het Wtcg-budget voor de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten kunnen hebben besteden? Domeinoverstijgend Volgens mij moet je dit dossier eerst principieel domeinoverstijgend Lees verder →

Financiële draagkracht bij gemeentelijke tegemoetkoming voor (aannemelijke) meerkosten, of toch niet?

Deze blogpost is deel 7 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Het voorstel tot afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten is op 9 september 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 23 januari is het voorstel door deze Kamer Lees verder →

Geen financiële draagkracht in de Wmo 2015 voor chronisch zieken regeling

Deze blogpost is deel 6 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Het wetsvoorstel strekt tot de afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, van de compensatie voor het verplicht eigen Lees verder →

Categoriale bijzondere bijstand tot 1 januari 2015

Deze blogpost is deel 5 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Het wetsvoorstel afschaffing Wtcg en CER is op 23 januari jl. aangenomen door de Tweede Kamer en is beoogd om (met terugwerkende kracht) op 1 januari 2014 in werking te Lees verder →