Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten: bijstand of Wmo-tegemoetkoming?

Deze blogpost is deel 8 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Het blijft tot hoofdbrekens leiden. Hoe gaan gemeenten het Wtcg-budget voor de meerkosten die┬áchronisch zieken en gehandicapten kunnen hebben besteden? Domeinoverstijgend Volgens mij moet je dit dossier eerst principieel domeinoverstijgend Lees verder →