Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten: bijstand of Wmo-tegemoetkoming?

Deze blogpost is deel 8 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Het blijft tot hoofdbrekens leiden. Hoe gaan gemeenten het Wtcg-budget voor de meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten kunnen hebben besteden? Domeinoverstijgend Volgens mij moet je dit dossier eerst principieel domeinoverstijgend Lees verder →

Toch nog de Wet Werken Naar Vermogen en WWB en Wmo jurisprudentie

Deze blogpost is deel 4 van 15 in de serie Wetsvoorstellen

Wet Werken Naar Vermogen In mijn weblog van 30 april schreef ik een paar woorden over het Stabiliteitsprogramma Nederland, april 2012. Uit de media blijkt nog eens dat ook de korting op de Lees verder →

Scholing voor open inschrijving, wetsvoorstel aanscherping en handhaving SZW-wetgeving en jurisprudentie

Deze blogpost is deel 2 van 15 in de serie Wetsvoorstellen

Scholing voor open inschrijving De Studiedag Wmo Begeleiding met juridische en menselijke maat loopt goed. De eerste studiedag op 6 juni heeft al voldoende deelnemers. Deze studiedag wordt verzorgd in samenwerking met mr. Erik Lees verder →

Wet werken naar vermogen en jurisprudentie WWB en Wmo

Deze blogpost is deel 1 van 15 in de serie Wetsvoorstellen

Wet werken naar vermogen Zo langzaam aan ben ik begonnen met het voor de tweede keer lezen van het wetsvoorstel WWNV. Heb je wel eens geteld om hoeveel WWB-artikelen het gaat? Lees verder →

WWB-casussen, jurisprudentie WWB & Wmo en een interessante Raadsbrief over zachte inkomensgrenzen in de Wmo

WWB-casussen De gewijzigde WWB roept nogal wat vragen op in de uitvoering. Dat het niet helemaal past of juridisch correct is opgeschreven heb je nog eens kunnen lezen in de Lees verder →