Categoriale bijzondere bijstand tot 1 januari 2015

Deze blogpost is deel 5 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Het wetsvoorstel afschaffing Wtcg en CER is op 23 januari jl. aangenomen door de Tweede Kamer en is beoogd om (met terugwerkende kracht) op 1 januari 2014 in werking te Lees verder →