Wie betaalt de kosten van het medisch advies of mogen het ook leges zijn?

Wie betaalt de kosten van het medisch advies? De gemeente voert verschillende bijzondere wetten uit: de Wet werk en bijstand, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Regeling Gehandicapten Parkeerkaart. Voor Lees verder →

Advisering, wetsvoorstel hht openbaar, introductie eigen verantwoordelijkheid door CRvB, beleid en normstelling en tweejaartermijn Bmo

Een latertje deze keer. Veel Wmo weer in dit weblog. Niet helemaal verrassend gelet op de omvang van Wmo-werkzaamheden; scholing advieswerk en materiaal schrijven. Volgende week (5 juni) staat de Lees verder →