De knoppen van de ‘eigen bijdrage’ en andere kosten. Categoriaal en individueel maatwerk mogelijk?

Deze blogpost is deel 9 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Appels met peren vergelijken? Er is altijd wat te doen over kosten die verschuldigd zijn als gebruik wordt gemaakt van ‘voorzieningen’ die door de overheid worden geboden (rijk en/of gemeente). Lees verder →

Wet en regelgeving bij de hand in A5 formaat

Participatiewet, Wmo 2015, Wet langdurige zorg en Jeugdwet Ze zijn er weer! Die handige wettenboekjes (de meeste met artikelsgewijze toelichting) helemaal aangepast aan de wijzigingen die in werking zijn getreden. Lees verder →

Rechtbank Oost-Brabant heeft de primeur: VoVo Participatiewet

Deze blogpost is deel 2 van 17 in de serie Kostendelersnorm

De Participatiewet (PW) is op 1 januari 2015 in werking getreden (onder meer Stb. 2014, 269, Stb. 2014, 270, Stb. 2014, 227). Een van de ingrijpende maatregelen is de kostendelersnorm als bedoeld Lees verder →

Centrale Raad over vrijlating van inkomsten in de WWB. Hoe zit dat in de Participatiewet?

De Centrale Raad doet een uitspraak over de vraag of het college de vrijlating van inkomsten uit arbeid moet toepassen (CRVB:2015:1470). Dit blog gaat ook over de vraag of de Lees verder →