Geüniformeerde verlagingen. Alleen matiging mogelijk via dringende redenen?

Deze blogpost is deel 2 van 2 in de serie Geüniformeerde verplichtingen en verlagingen

Sinds 1 januari 2015 zijn de geüniformeerde verplichtingen van art. 18 lid 4 PW en de daarbij horende geüniformeerde verlagingen van art. 18 lid 5 PW e.v. van kracht. De Lees verder →

Verhuisplicht bij een betaalde baan

Deze blogpost is deel 1 van 2 in de serie Geüniformeerde verplichtingen en verlagingen

In artikel 18 lid 4 Participatiewet (PW) zijn de geüniformeerde verplichtingen opgenomen en in artikel 18 lid 5 tot en met 8 PW de geüniformeerde verlagingen. Afstemmingsverordening Slechts op twee punten is de Lees verder →

Financiële draagkracht bij gemeentelijke tegemoetkoming voor (aannemelijke) meerkosten, of toch niet?

Deze blogpost is deel 7 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Het voorstel tot afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten is op 9 september 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 23 januari is het voorstel door deze Kamer Lees verder →

Kostendelersnorm in 2015. Gaan kamerbewoners er op vooruit?

Deze blogpost is deel 1 van 17 in de serie Kostendelersnorm

Het voorstel Wet Maatregelen WWB (33 801) introduceert onder meer de kostendelersnorm. De bijstandsnorm wordt lager vastgesteld naarmate meer meerderjarige personen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Het uitgangspunt is Lees verder →

Geen financiële draagkracht in de Wmo 2015 voor chronisch zieken regeling

Deze blogpost is deel 6 van 9 in de serie Meerkosten chronisch zieken

Afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Het wetsvoorstel strekt tot de afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, van de compensatie voor het verplicht eigen Lees verder →