Hoe weerlegbaar is onweerlegbaar?

Art. 3 lid 4 PW bepaalt wanneer er in ieder geval sprake is van een gezamenlijke huishouding als de belanghebbenden hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Het gaat om vier situaties Lees verder →

Rechtbank Oost-Brabant: commerciële huurprijs en kwitanties huurbetaling

Deze blogpost is deel 16 van 17 in de serie Kostendelersnorm

De Rechtbank Oost-Brabant doet weer een uitspraak over de vraag of het college bevoegd is de kostendelersnorm toe te passen (RBOBR:2016:1959). Het college in kwestie stelt zich op het standpunt Lees verder →

Centrale Raad: drie maanden redelijke termijn, 22 jaar bijstand, geen schending inlichtingenplicht

De Centrale Raad doet een uitspraak die misschien niet bijzonder is maar de casus is dat zeker wel (CRVB:2014:1479). Waar gaat het om? Belanghebbende ontvangt gedurende circa 22 jaren onafgebroken Lees verder →