Rechtbank Oost-Brabant: juiste interpretatie begrip commerciële prijs?

Deze blogpost is deel 17 van 17 in de serie Kostendelersnorm

De Rechtbank Oost-Brabant oordeelt over wetsinterpreterend beleid (RBOBR:2016:2689). Het gaat over de gedragslijn van het college betreffende het begrip ‘commerciële prijs’. Overwegingen Belanghebbende, geboren op 19 maart 1967, huurt van Woonstichting Lees verder →

Rechtbank Oost-Brabant: commerciële huurprijs en kwitanties huurbetaling

Deze blogpost is deel 16 van 17 in de serie Kostendelersnorm

De Rechtbank Oost-Brabant doet weer een uitspraak over de vraag of het college bevoegd is de kostendelersnorm toe te passen (RBOBR:2016:1959). Het college in kwestie stelt zich op het standpunt Lees verder →

Nog vier uitspraken over toepassing kostendelersnorm

Deze blogpost is deel 15 van 17 in de serie Kostendelersnorm

Er zijn nog vier uitspraken te noemen van rechtbanken over toepassing van de kostendelersnom. Het valt mij op dat er weinig beroepszaken meer zijn die gaan over de commerciële prijs Lees verder →

Rechtbank Den Haag: betalingsbewijzen en commerciële huurprijs. Bewijsnood?

Deze blogpost is deel 14 van 17 in de serie Kostendelersnorm

De Rechtbank Den Haag doet weer een mooie uitspraak over de kostendelersnorm (RBDHA:2015:14814). In deze zaak blijkt dat het college geen duidelijk standpunt inneemt over de vraag of belanghebbende daadwerkelijk Lees verder →

Rechtbank Den Haag: kostendelersnorm en zorgbehoevendheid

Deze blogpost is deel 13 van 17 in de serie Kostendelersnorm

De Rechtbank Den Haag doet een uitspraak over de vraag of de kostendelersnorm van toepassing is in het geval dat er sprake van een zorgbehoevend meerderjarig familielid (RBDHA:2015:14986). Einde overgangsrecht Lees verder →

Rechtbank Oost-Brabant: kostendelersnorm niet rechtmatig verblijvende partner. Welk artikel is van toepassing?

Deze blogpost is deel 12 van 17 in de serie Kostendelersnorm

De meervoudige kamer van de rechtbank Oost-Brabant krijgt een mooi vraagstuk voorgeschoteld (RBOBR:2016:364). Het gaat om een belanghebbende die als gehuwd wordt aangemerkt met een niet-rechthebbende partner. De vraag waar de Lees verder →

Kostendelersnorm – familie tweede graad – geen onevenredigheid

Deze blogpost is deel 11 van 17 in de serie Kostendelersnorm

Levert toepassing van de kostendelersnorm bij tweede graders onevenredigheid op? Dat is vraag waar de Rechtbank Oost-Brabant een oordeel over geeft (RBOBR:2016:271).   Waar gaat het over Het college brengt belanghebbende Lees verder →