Hoe weerlegbaar is onweerlegbaar?

Art. 3 lid 4 PW bepaalt wanneer er in ieder geval sprake is van een gezamenlijke huishouding als┬áde belanghebbenden hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Het gaat om vier situaties Lees verder →