Centrale Raad: onderzoek wetenschap en kennisniveau belangenbehartiger verplicht?

Als algemene regel geldt dat belanghebbende verplicht is aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet Lees verder →

Centrale Raad bevestigt de Rechtbank Amsterdam over toepassing artikel 17 lid 2

De Raad oordeelt over de toepassing van artikel 17 lid 2 WWB (CRVB:2015:456). Geen verrassende uitspraak naar mijn mening, maar mooi opgeschreven en het hoogste woord is er (wederom) uit. Artikel 17 Lees verder →

Jurisprudentie en scholing: altijd een mooie combinatie

In dit blog een viertal uitspraken over de WWB. Een belangrijke eis voor het opschortingsbesluit. Op geld waardeerbare werkzaamheden: recht vast te stellen? Toeval middelen uit echtscheiding: inkomen of vermogen? Lees verder →

Rechtbank Gelderland: medewerking verlenen oproep arbeidsinschakeling

Treft de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening? Belanghebbende verschijnt niet op gesprek bij het re-integratiebureau. Het college trekt het recht op bijstand in (RBGEL:2013:5921). De situatie Belanghebbende ontvangt algemene bijstand en Lees verder →

Verplichte arbeidsinschakeling en tegenprestatie naar vermogen

Sinds vorig jaar heb ik regelmatig training gegeven over het handhaven van arbeidsverplichtingen. Dat was dan ook aanleiding om de tweedaagse training Handhaven doelmatigheid van bijstand verder te ontwikkelen ook voor open inschrijving. Lees verder →

WWB-casussen, jurisprudentie WWB & Wmo en een interessante Raadsbrief over zachte inkomensgrenzen in de Wmo

WWB-casussen De gewijzigde WWB roept nogal wat vragen op in de uitvoering. Dat het niet helemaal past of juridisch correct is opgeschreven heb je nog eens kunnen lezen in de Lees verder →