Centrale Raad: onderzoek wetenschap en kennisniveau belangenbehartiger verplicht?

Als algemene regel geldt dat belanghebbende verplicht is aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet Lees verder →