Centrale Raad: onderzoek wetenschap en kennisniveau belangenbehartiger verplicht?

Als algemene regel geldt dat belanghebbende¬†verplicht is aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet Lees verder →

Centrale Raad: succesvol beroep op zesmaandenjurisprudentie

In CRVB:2014:3180 oordeelt de Raad over de vraag over welke te beoordelen periode belanghebbende de op haar rustende inlichtingenplicht heeft geschonden en of het college het beroep op de zesmaandenjurisprudentie Lees verder →

Achteraf ontvangen middelen en de bestuurlijke boete

Deze blogpost is deel 4 van 7 in de serie Bestuurlijke boete

Met regelmaat doet de Raad uitspraken over geschillen over terugvordering (van de kosten) van bijstand in verband met achteraf ontvangen middelen. De WWB biedt daarvoor een aparte grondslag namelijk (thans)¬†artikel Lees verder →

WWB-casussen, jurisprudentie WWB & Wmo en een interessante Raadsbrief over zachte inkomensgrenzen in de Wmo

WWB-casussen De gewijzigde WWB roept nogal wat vragen op in de uitvoering. Dat het niet helemaal past of juridisch correct is opgeschreven heb je nog eens kunnen lezen in de Lees verder →