Wist je dat?

Deze blogpost is deel 7 van 10 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

 • het eindrapport “Voor mijn gevoel had ik veel geld” jongeren en jongvolwassenen met schulden beschikbaar is? In opdracht van het ministerie van SZW is onderzoek gedaan naar:
  • de omvang;
  • de kenmerken; en
  • aard van schuldenproblematiek bij jongvolwassenen.
 • staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede kamer per brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Door interviews is inzicht verkregen in de houding en het gedrag van jongvolwassenen ten opzichte van schulden.
 • de beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) op 1 juli 2015 in werking treden (Stcrt. 2015, nr. 16504)?
 • de motie van Van Weyenberg (D66) is aangepast en de staatssecretaris het oordeel hierover aan de Kamer overlaat? De motie moet bewerkstelligen dat gemeenten gaan voldoen aan de zeven centrale normen voor informatiebeveiliging van Suwinet.
 • door de Staatssecretaris van Financiën is besloten goedkeuring te geven om vooruit te lopen op een wijziging1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Stcrt. 2015, nr. 14899)? In bepaalde opvangsituaties is geen sprake van partnerschap voor de inkomstenbelasting en voor de toeslagen. Dit in verband met de verhoging van het kindgebonden budget (Alo-kop).
 • in een brief toezeggingen armoede- en schuldenbeleid aan de Tweede Kamer staat dat – volgens de staatssecretaris – bijna één op de acht gemeenten een kindpakket heeft geïntroduceerd? In dat kader een motie is aanvraag om dat verder te stimuleren?
 • gemeenten die opgelegde bestuurlijke boetes terugbetalen niet op compensatie van het Rijk hoeven te rekenen? Bron Binnenlands Bestuur 1 juli 2015
 • de bestuurlijke boete naar beneden moet worden afgerond met een veelvoud van € 10? Dit niet geldt voor de hoogte van de bestuurlijke boete die is gebaseerd op de maatregel die het college op zou leggen op basis van de ‘oude regels’2?
 • het belang van de werkgever bij waarheidsvinding in een ontslagzaak zwaarder kan wegen dan het privacybelang van de werknemer? De camerabeelden in een ontslagzaak mochten van de kantonrechter (zonder toestemming) worden gebruikt.
 • een groep prominente Nederlanders 6 aanbevelingen heeft gedaan die de toegang tot rechtvaardige oplossingen voor juridische kwesties aanzienlijk vergroten? Ze pleiten onder meer voor praktischer regels, een hogere juridische moraal, het toelaten van nieuwe conflictoplossers en een werkgroep die de 8 meest urgent problemen in de wereld van het recht agendeert.
 • in de volgende editie van Sociaal Bestek mijn column verschijnt over de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over de uitsluitingsgrond van jongere in verband met de ‘scholingsplicht’?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


 1. met terugwerkende kracht tot 1-1-2015 

 2. verordening maatregelen tot 1-1-2013 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

tien − twee =