Die handige actuele wettenboekjes zijn weer beschikbaar

Het is weer gelukt, alle wettenboekjes Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet zijn klaar!

De eerste bestellingen gaan uiterlijk vrijdag op de post.

Niet alle wetteksten zijn gewijzigd per 1 januari 2022; ik zet het even op een rijtje.

Wmo 2015 (actuele tekst) en artikelsgewijze toelichting
In het wettenboekje actuele wettekst staat de tekst van de Wmo 2015 zoals die luidt per 1 juli 2021 (Stb. 2021, 135 en 254 en Stb. 2020 67 en 93). In dit nieuwe wettenboekje is het overzicht van de rechtspraak van de Raad aangevuld. In de unieke artikelsgewijze toelichting zijn diverse nieuwe uitspraken verwerkt.

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (tekst en toelichting)
In dit wettenboekje staat de tekst en toelichting van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zoals die luidt per 1 oktober 2020 (Stb. 2020, 321 en 322) en de bedragen die gelden per 1 januari 2022 (Stcrt. 2021 nr. 42808).

Uitvoeringsregeling Wmo 2015 (tekst en toelichting)
In dit wettenboekje staat de tekst en toelichting van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 zoals die luidt per 1 januari 2022 en de geïndexeerde bedragen en percentages die gelden per die datum (Stcrt. 2021 nr. 42397, 48115 en 42808). In het voorwoord is een kort overzicht opgenomen van de  belangrijkste wijzigingen.

Participatiewet
In dit wettenboekje staat de actuele wettekst van de Participatiewet zoals die luidt per 1 januari 2022 (o.a. Stb. 2021, 38 en 627) met de bedragen en percentages die gelden per die datum (Stcrt. 2021 nr. 49166). Waarschijnlijk treden (pas) op 1 april 2022 een aantal gewijzigde artikelen in werking die verband houden met de studietoeslag (art. 36b PW). Tevens zijn opgenomen: het Boetebesluit socialezekerheidswetten, de artikelen 4:5, 4:6 en 5:46 Awb en de artikelen 4, 6, 8, 9, 13 en 14 EVRM. Naast een korte toelichting zijn bij de artikelen ook uitspraken van de Centrale Raad van Beroep opgenomen.

Jeugdwet
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van de Jeugdwet zoals die luidt per 1 januari 2022 (Stb. 2020, 78 en 181 en Stb. 2021, 344 en 524). Verder is een overzicht opgenomen van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (Jeugdwet en Wmo 2015).

Besluit en Regeling Jeugdwet
In dit wettenboekje staat de actuele tekst van het Besluit Jeugdwet zoals die luidt per 1 januari 2022 (Stb. 2021, 158159 en 344) en de actuele tekst en bedragen van de Regeling Jeugdwet zoals die luidt op 1 januari 2022 (Strt. 2021 nrs. 39289, 39467, 42397, 45523 en 48137). In het voorwoord is een kort overzicht opgenomen van de wijzigingen.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

twintig − twee =