Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet: voorgesteld artikel 18a PW

Deze blogpost is deel 7 van 7 in de serie Bestuurlijke boete

Vandaag is het wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (Fraudewet) naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 2015/16, 34 396). Studiemiddag Uit Lees verder →

Kun jij uit de voeten met de boete?

Aan media-aandacht had de Fraudewet in ieder geval geen gebrek. Ik noem er twee die mij waren opgevallen. Eind 2014 verscheen het onderzoeksrapport Geen fraudeur, toch een boete. Een onderzoek naar Lees verder →

Wist je dat?

Deze blogpost is deel 7 van 10 in de serie Wist je dat?

het eindrapport “Voor mijn gevoel had ik veel geld” jongeren en jongvolwassenen met schulden beschikbaar is? In opdracht van het ministerie van SZW is onderzoek gedaan naar: de omvang; de kenmerken; en Lees verder →

Centrale Raad: eerste uitspraken bestuurlijke boete Fraudewet

Deze blogpost is deel 5 van 7 in de serie Bestuurlijke boete

Persbericht 23 juni 2015 De Centrale Raad van Beroep beslist in een viertal uitspraken van 23 juni 2015 voor het eerst over de gevolgen van de Wet aanscherping handhaving en Lees verder →

Achteraf ontvangen middelen en de bestuurlijke boete

Deze blogpost is deel 4 van 7 in de serie Bestuurlijke boete

Met regelmaat doet de Raad uitspraken over geschillen over terugvordering (van de kosten) van bijstand in verband met achteraf ontvangen middelen. De WWB biedt daarvoor een aparte grondslag namelijk (thans) artikel Lees verder →

Jurisprudentie minimum en matiging bestuurlijke boete door UWV

Deze blogpost is deel 3 van 7 in de serie Bestuurlijke boete

In een eerder blog kwamen de eerste uitspraken over de bestuurlijke boete aan bod. De Rechtbank Oost-Brabant doet weer twee uitspraken. Minimum boete In RBOBR:2014:2331 oordeelt de rechtbank over de vraag Lees verder →