Klijnsma: het is een kwestie van maatwerk

Puzzel 2Staatssecretaris Klijsma heeft een aantal vragen beantwoord die zijn gesteld door de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de begroting 2016 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Een vraag was of een overzicht kan worden gegeven van de kortings-, kwijtscheldings- en steunregelingen van de verschillende overheden zoals die van toepassing zijn op een gezin in de bijstand in respectievelijk Groningen, Nijmegen en Schiedam

Klijnsma geeft aan dat een dergelijk overzicht zoals die specifiek van toepassing zijn op een gezin in de bijstand, niet beschikbaar is. In dit verband wordt opgemerkt dat de verlening van aanvullende inkomensondersteuning zowel beleidsmatig als financieel is gedecentraliseerd aan de colleges van burgemeesters en wethouders en een kwestie is van maatwerk. De bevoegd- en verantwoordelijkheid voor het invulling geven aan deze vormen van ondersteuning ligt uitdrukkelijk bij de afzonderlijke colleges van burgemeesters en wethouders. Inmiddels hebben gemeenten diverse vormen van aanvullende inkomensondersteuning bedacht en ontwikkeld ten behoeve van mensen die moeten rondkomen met een laag inkomen. In de brief van 19 november 2014 (Tweede Kamer, 24 515, nr. 294) wordt ingegaan op het armoede- en schuldenbeleid van gemeenten. In de bijlage van deze brief (tabellenboek) wordt nader inzicht geboden op welke wijze (categorieën van) gemeenten dit vormgeven en welke instrumenten zij daarbij hanteren.

Masterclass Bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en minimabeleid
Dit onderwerp staat op de agenda van de Masterclass op 26 november in Arnhem. Inschrijven kan nog tot 25 november.

Ben jij te verleiden of durf je de uitdaging aan om mee te discussiëren met vakgenoten over minimabeleid, armoedebestrijding en bijzondere bijstand? Wil je meer weten over de tegemoetkoming meerkosten Wmo 2015? Er is nog plaats! Schrijf je in voor deze Masterclass op 26 november in Arnhem (met zeer interessante kortingen). Tijdens de Masterclass komen diverse juridische én politieke vraagstukken aan de orde. Het uitgangspunt is het wettelijk juridisch kader.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

zeventien + een =