Wist je dat?

Deze blogpost is deel 8 van 10 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

  • mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders in de laatste Bijstandsbode een zeer interessant achtergrondartikel schreef over bijstandsverhaal? Dit in het kader van de Wet hervorming kindregelingen.
  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat stiefkinderen gelijkgesteld moeten worden aan eigen kinderen bij de uitleg van het begrip ‘partner’ in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)? Dit is van belang bij het bepalen of er recht bestaat op een toeslag of niet. De Awir is op 1 januari 2013 gewijzigd. Uit de gewijzigde tekst van de wet volgt dat een inwonend eigen kind pas vanaf zijn 27e als partner van de alleenstaande ouder wordt aangemerkt, terwijl een stiefkind naar de letter van de wet niet onder deze uitzonderingsbepaling valt. Een stiefkind wordt daarom al vanaf zijn 18e als partner aangemerkt bij het bepalen of recht bestaat op een toeslag. De rechtbank Noord Nederland oordeelde in juli 2014 dat toepassing van deze wet leidt tot een ongerechtvaardigd onderscheid tussen stiefkinderen en eigen kinderen.
  • je binnenkort niet alleen blog updates kunt lezen maar ook luisteren?
  • er bij CRVB:2015:1607 een annotatie in USZ is verschenen? De noot gaat over de reserveringscapaciteit bij bijzondere bijstand.
  • er bij CRVB:2015:1654 een annotatie in USZ verschijnt? De noot gaat over de kosten van beheer door de bewindvoerder van een AWBZ-PGB. Hoe zit dat met de nieuwe regels in 2015?
  • uit Stcrt. 2015, nr. 17277 blijkt dat de wetgever PW als afkorting hanteert voor de Participatiewet? Ik vraag me af of deze afkorting niet al is vergeven aan de Pensioenwet?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

achttien − 2 =