Kostendelersnorm in 2015. Gaan kamerbewoners er op vooruit?

Deze blogpost is deel 1 van 17 in de serie Kostendelersnorm

logo EKHet voorstel Wet Maatregelen WWB (33 801) introduceert onder meer de kostendelersnorm. De bijstandsnorm wordt lager vastgesteld naarmate meer meerderjarige personen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Het uitgangspunt is dat elke extra meerderjarige persoon in een huishouden een kostenstijging meebrengt van 30%. De kostendelersnorm zorgt er volgens de regering voor dat de bijstand houdbaar en toegankelijk blijft. De hoogte van de minimumregelingen houdt voortaan rekening met schaalvoordelen in verband met het delen van kosten binnen een huishouden. Dit raakt circa 36.000 huishoudens. In tegenstelling tot de huishoudinkomenstoets geldt bij de kostendelersnorm dat de belanghebbende die zelfstandig subject van bijstand is een zelfstandig recht heeft op bijstand.

Vervallen toeslag en verlaging
De thans geldende toeslag (art. 25 WWB) en verlaging (art. 26 WWB) vervallen. Wel kan het college beleidsregels vaststellen voor een verlaging in geval van het bewonen van een woning zonder woonkosten (blijft art. 27 WWB) en een verlaging wegens het schoolverlater zijn (blijft art. 28 WWB).

Niet voor personen tot 21 jaar
De kostendelersnorm heeft in de Tweede kamer veel stof doen opwaaien. Uiteindelijk is er echter maar één amendement aangenomen (33 801 nr. 37). Dat is het amendement dat regelt dat de kostendelersnorm niet geldt voor personen die de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt (voorgesteld artikel 22a lid 5 onder a WWB).

Meerderjarige personen hoofdverblijf
Vanaf 2015 zullen dus ook ouder(s) met meerderjarige inwonende kinderen te maken krijgen met de kostendelersnorm. Ook kunnen bloed- en aanverwanten in de 1ste en 2de graad niet onder toepassing van de kostendelersnorm uitkomen door bijvoorbeeld aan elkaar een kamer te verhuren of een kostgangersovereenkomst aan te gaan. Dat leidt uitzondering als dat bij een derde gebeurd. Denk aan een kamerverhuur bedrijf.

Schriftelijke overeenkomst
Personen met een schriftelijke overeenkomst waarbij een commerciële prijs is overeengekomen als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onder- huurder, kostgever of kostganger die in dezelfde woning als de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft vallen niet onder de kostendelersnorm.

Voordeel van 10%?
Het wetsvoorstel regelt dat er geen verschil is in de hoogte van norm tussen de alleenstaande en de alleenstaande ouder. Voorgesteld artikel 21 onder a WWB luidt:

Voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is de norm per kalendermaand, indien het betreft: a. een alleenstaande of een alleenstaande ouder die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft € 926,47.

Als de Verordening Toeslagen en verlagingen bepaalt dat alleenstaande kamerbewoners vanaf 21 jaar thans een toeslag van 10% ontvangen, betekent het voorstel Wet Maatregelen WWB dat zij er op vooruit gaan. Dat geeft te denken!

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

4 Replies to “Kostendelersnorm in 2015. Gaan kamerbewoners er op vooruit?”

  1. Ja het was me ook al opgevallen dat er betere tijden voor 21 en 22 jarigen aankomen. In Leeuwarden krijgt een jongere van 21 momenteel helemaal geen toeslag dus die gaat er aardig op voor uit. Best lastig als je dan aan het werk moet voor minder salaris dan de hoogte van je bijstandsuitkering.

  2. Ik ben me aan het oriënteren om een kamer te gaan huren bij mensen met een eigen ingang (voordeur) Ik ontvang nu bijstand van de gemeente en ben 59 jaar. Welke gevolgen heeft dat voor de bijstand die ik ontvang van de gemeente? Gaat er een bedrag af van wat ik nu ontvang? Ik woon nu in een grote eengezinswoning en vind mijn lasten te hoog voor wat ik in de maand te besteden heb. Ga ik er in kosten op vooruit? En welke gevolgen heeft het voor de mensen waarbij ik dan een kamer huur?

    • Geachte heer Kooi
      Woont u met meerdere meerderjarige personen in één huis, dan is de kostendelersnorm van toepassing tenzij het personen betreft die jonger zijn dan 21 jaar. De vraag of de ‘medebewoners’ (in uw voorbeeld) worden uitgezonderd van de kostendelersnorm is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals of er sprake is van een commerciële huurprijs en of de betreffende medebewoners met dezelfde persoon als u de huurovereenkomst hebben. Ik verwijs u naar het schema Wie zijn uitgezonderd van de kostendelersnorm.

  3. Pingback: Best gelezen en Series – Ingeborg Lunenburg Opleiding + Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

negentien + achttien =