Training Wmo: van melding naar verslag

De toegang tot de Wmo 2015 verloopt via een nogal vreemde procedure. Althans in juridische zin. Er wordt gestart met een melding en niet met een aanvraag. Na de melding heeft de cliënt recht op een onderzoek en in de wet staat welke onderwerpen daarbij aan bod moeten komen. De Raad geeft aan aan welke eisen een onderzoek moet voldoen (CRVB:2018:819). Van dat onderzoek wordt een schriftelijk verslag opgesteld waaruit de cliënt kan afleiden of er recht bestaat op een maatwerkvoorziening. Het schriftelijke verslag vormt de voorbereiding van het besluit, als de aanvraag ook daadwerkelijk wordt ingediend. Wat hoort daar wel en niet in thuis (do’s en don’ts)? En hoe schrijf je het op? 

Wil je weten hoe een goed verslag wordt opgesteld? Zoek je een Handreiking met uitleg en voorbeelden? Dan ben je bij deze training aan het juiste adres!
Dé perfecte combinatie van theorie en praktijk.

Voor wie
De Training is toegesneden op de werkzaamheden van:

 • consulenten
 • medewerkers Sociaal Team
 • medewerkers Vraagwijzer
 • cliëntondersteuners
 • kwaliteitsmedewerkers

Werkervaring en (enige) kennis van de Wmo 2015 en de Awb wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers gesteld op 12.

Leerdoelen
Na het volgen van de Training weet de deelnemer:

 • aan welke eisen de melding en het onderzoek moeten voldoen
 • hoe een onderzoeksverslag wordt opgesteld (schrijf voor de lezer)
 • welke beoordelingskaders gelden voor de voorliggende oplossingen
 • wat de kaders van maatwerk zijn in de Wmo 2015 (menselijke maat)
 • wanneer wel of juist geen advies voor een maatwerkvoorziening wordt gegeven
 • wat onder een passende bijdrage wordt verstaan

Docent
De Training wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Onderwerpen
Tijdens de Training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wettelijk kader en kernbegrippen (hoofdlijnen van de belangrijkste zaken)
 • Het gemeentelijk beleid (Verordening, Besluit nadere regels en Beleidsregels)
 • Uitvoeren onderzoek volgens het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep
  • onderzoeksmethoden
  • de juiste vragen stellen (subjectieve beleving ⇒ objectieve feiten)
  • vaststellen beperkingen: feiten en omstandigheden (kwalificeren en kwantificeren)
  • wel/niet aangewezen op een maatwerkvoorziening gericht op zelfredzaamheid of participatie
 • Inlichtingenplicht en plicht tot medewerking verlenen
  • wat mag worden verwacht (reikwijdte)
  • gevolgen van niet of onvoldoende meewerken (cliënt of huisgenoot)
 • Opstellen van het onderzoeksverslag
  • do’s & don’ts
  • interpreteren van de feiten en omstandigheden
  • innemen van standpunten (naar oordeel van het college)
  • te bereiken resultaten/doelen vaststellen: hoe schrijf ik het op
 • Aanvraag en besluit
  • feitelijke en juridische grondslag (motivering en grondslag)
 • Casuïstiek (ter voorbereiding en oefening)

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

Vragen en nazorg
Voorafgaande aan de Training kan de deelnemer vragen stellen. Dat kan tot acht werkdagen voorafgaand aan de Training. Deze komen tijdens de Training aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Training nog vragen stellen.

Materiaal
Voor de Training wordt het volgende materiaal gebruikt:

 • Unieke reader met heel veel praktische informatie
  • informatieve teksten
  • handreiking opstellen onderzoeksverslag (uitleg en voorbeelden)
  • schema’s
  • casuïstiek met modelantwoorden
 • Handout van de presentatie

Certificaat
De deelnemer ontvangt op verzoek een certificaat van deelname.

Meer weten?
Neem contact met ons op.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

1 × vijf =