Studiedag Wmo: van melding naar maatwerk

Geplaatst op door

De Wmo 2015 heeft in acht jaar veel jurisprudentie voortgebracht, waaronder richtinggevende uitspraken. Daarmee heeft de Raad duidelijkheid gegeven over uiteenlopende uitleg en toepassing van de wet door gemeenten. De Wmo 2015 is op onderdelen gebrekkige wetgeving, dat maakt de uitvoering lastig. Ook zijn er nog open vragen waar de Raad zich nog over moet uitlaten. Hoe mag het begrip eigen leefomgeving worden ingevuld? Wat valt er nu precies onder begeleiding? Hoe zit dat bij overname van activiteiten? We weten dat de Wmo 2015 niet gericht is op het optimaliseren van iemands situatie. Er geldt dus geen volledige compensatieplicht. Maar wat is voldoende?

Wil je het naadje van de (juridische) kous over maatwerk weten? Dan ben je bij deze Studiedag aan het juiste adres. Een perfecte combinatie van theorie en praktijk.
Tip: verzamel vragen maar neem ook het eigen beleid mee naar de Studiedag!

Voor wie
De Studiedag is toegesneden op de werkzaamheden van:

 • Medewerkers Sociaal Team
 • Medewerkers Vraagwijzer
 • Wmo-consulenten (adviseurs)
 • Cliëntondersteuners
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommisie

Drie jaar werkervaring en juridische kennis van de Wmo 2015 en de Awb wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 15.

Leerdoelen
Na het volgen van de Studiedag weet de deelnemer:

 • wat de stand van de rechtspraak is
 • welke tips er zijn voor regelgeving en beleid
 • wanneer sprake is van een algemeen gebruikelijke voorziening
 • hoe een standpunt wordt ingenomen over de omvang van de passende bijdrage
 • hoe om te gaan met samenloop Wet langdurige zorg

Docent
Deze Studiedag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Onderwerpen
Tijdens de Studiedag worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemeen
  • kernbegrippen (diverse begripsbepalingen)
  • wie is belanghebbende
 • Regelgeving en beleid (Verordening, Nadere regels en beleidsregels)
  • diverse voorbeeldbepalingen nader toegelicht
  • bevoegdheid tot delegatie nadere regels
  • bijdrage in de kosten en ritbijdrage collectief vervoer
 • Algemene voorziening, maatwerkvoorziening en financiële tegemoetkoming
 • De procedure: melding, onderzoek en verslag
  • onderzoeksmethoden
  • onderzoek volgens stappenplan
  • inlichtingenplicht en plicht tot medewerking verlenen
  • eisen aan het onderzoeksverslag
  • standpunten voorliggende oplossingen
 • De aanvraag
  • eisen aan de besluitname (de indicatie)
  • aanvraag na weigering op grond van omstandigheden in de risicosfeer (verhuizen naar ongeschikte woning)
  • maatwerkvoorzieningen gericht op zelfredzaamheid en participatie (beoordelingskaders)
   • doenvermogen
   • begeleiding (activerend, ondersteunend of voor behoud)
   • wonen en vervoer
 • Wmo 2015 en Wlz (afbakening of samenloop)
 • Beschermd wonen en opvang
  • personenkring
  • beoordeling kunnen handhaven in de samenleving
 • Persoonsgebonden budget
  • aanspraak, recht en hoogte
  • beoordeling voorwaarden
  • weigeringsgronden
 • Handhaving (bestuurlijk)
 • Actuele jurisprudentie
 • Stellingen en casuïstiek (voorafgaande aan de Studiedag te ontvangen)
 • Vragen van de deelnemers

Kosten en inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

Materiaal
Voor de Studiedag wordt het volgende materiaal gebruikt:

 • unieke uitgebreide reader als naslagwerk
 • twee wettenboekjes Wmo 2015 (de actuele wettekst en de artikelsgewijze toelichting)
 • casuïstiek gebaseerd op conflictgevoelige geschillen
 • handout van de presentatie

Vragen & nazorg
Voorafgaande aan de Studiedag kan de deelnemer vragen stellen. Dat kan tot acht werkdagen voorafgaand aan de Studiedag. Deze komen tijdens de Studiedag aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Studiedag nog vragen stellen.

Certificaat
Op verzoek wordt een certificaat van deelname verstrekt.

Meer weten
Neem contact met ons op.

Terug naar Overzicht opleidingen.

©Ingeborg lunenburg opleiding + advies