Training Wmo in relatie tot andere wetten

Wat is de positie van de Wmo 2015 ten opzichte van andere wetten? Is de Wmo 2015 altijd het aanvullende sluitstuk van andere wetten en regels? De Wmo 2015 heeft een complementair karakter en biedt slechts met één grondslag om een maatwerkvoorziening te weigeren: als de cliënt een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg of die kan krijgen. Kan het college de cliënt verwijzen naar andere wetten als die het Wmo-probleem verminderen of oplossen? En zo ja, wat is de grondslag. 

Wil je het naadje van de (juridische & praktische) kous weten? Dan ben je bij deze Training aan het juiste adres!

Voor wie
De Training is toegesneden op de werkzaamheden van:

 • Medewerkers Sociaal Team
 • Medewerkers Vraagwijzer
 • Wmo-consulenten (adviseurs)
 • Cliëntondersteuners
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep
 • Secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommisie

Werkervaring en juridische kennis van de Wmo 2015 en Awb wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 15.

Leerdoelen
Na het volgen van de Training weet de deelnemer:

 • hoe de Wmo 2015 zich verhoudt tot andere wetten
 • wanneer er afbakening of samenloop is met de Wlz
 • wanneer te verwijzen naar een andere wet waarmee het Wmo-probleem wordt vermindert of opgelost
 • of de Wmo 2015 moet aanvullen op andere wetten
 • wanneer de maatwerkvoorziening moet worden afgestemd op andere wetten

Docent
De Training wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

De onderwerpen
Tijdens de Training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wmo 2015
  • wat is wel of geen maatschappelijke ondersteuning
 • Besluitname en de grondslag
  • bevoegdheid afwijzen maatwerkvoorziening
  • afstemmen maatwerkvoorziening op andere wetten
  • behoefte aan maatschappelijke ondersteuning toch verwijzen naar andere wet
  • civiele aanspraken (verhuiskosten, letselschade)
 • Wet langdurige zorg
  • toegang, verzekerd pakket
  • afbakening of samenloop Wmo 2015
 • Zorgverzekeringswet
  • verzekerde prestaties en afbakening met andere wetten
 • Jeugdwet
  • aanspraak en afbakening met de Wmo 2015
  • einde jeugdhulp en dan?
 • Participatiewet
  • arbeidsinschakeling versus Wmo-dagbesteding
  • bijzondere bijstand
 • Andere wetten of regelgeving in het sociaal domein
  • Sociaal Medische Indicatie
  • Schulddienstverlening
  • Bewindvoering of begeleiding bij de thuisadministratie
  • Woon-werk verkeer
 • Opstellen beleidsregels of juist niet?
 • Vragen van de deelnemers

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

Vragen & nazorg
Voorafgaande aan de Training kan de deelnemer vragen stellen. Dat kan tot acht werkdagen voorafgaand aan de Training. Deze komen tijdens de Training aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Training nog vragen stellen.

Materiaal
Voor de Training wordt het volgende materiaal gebruikt:

 • eenvoudige reader met inhoudelijke teksten
 • handige schema’s
 • handout van de presentatie
 • casuïstiek

Certificaat
De deelnemer ontvangt op verzoek een certificaat van deelname.

Meer weten
Neem contact met ons op.

Terug naar Overzicht opleidingen

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies