Online Studiedag Participatiewet: eisen aan de bewijzen

Update bestuursrechtelijk bewijsrecht. Geschillen over de uitvoering van de Participatiewet zijn en blijven talrijk. Het bewijsrecht speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Mee discussiëren met vakgenoten? Schrijf je in voor deze online studiedag.

Weet jij:

 • welke eisen gelden voor bewijzen,
 • op wie, wanneer de bewijslast rust,
 • in welke situaties het bewijs (on)rechtmatig is, en
 • wanneer bewijs geleverd moet worden?

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van recente rechtspraak.

Docenten
Deze dag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg in samenwerking met Marion Maes, gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep.

Voor wie
De online studiedag is bestemd voor:

 • medewerkers bezwaar & beroep
 • secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • kwaliteitsmedewerkers
 • sociaal juridisch medewerkers en consulenten
 • medewerkers (gemeentelijke) ombudsman en juridisch loket
 • rechtsbijstandsverleners/advocaten

Kennis van de Participatiewet wordt verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 14.

Onderwerpen
De online studiedag is ingedeeld in de volgende thema’s:

 • bewijsregels en bewijslastverdeling
 • bewijsvermoedens
 • onderzoeksbevoegdheden bestuursorgaan (vormen, rechtmatigheid en de bewijskracht daarvan)
 • inhoudelijk:
  • perikelen rondom de (tweede) aanvraag
  • inlichtingen- en medewerkingsplicht: wel of geen schending en de gevolgen daarvan
  • opleggen bestuurlijke boete
  • leefvormen, kostendelersnorm en afstemming bijstand
  • middelen
  • afstemmen bijstand bij wijze van maatregel

Vragen
Deelnemers worden uitgenodigd om vragen of eigen casuïstiek in te brengen. Dat kan tot 1 week voorafgaand aan de online studiedag.

Leerdoelen
Na afloop van de studiedag:

 • weet je welke bewijsmaatstaven de bestuursrechter hanteert bij de beoordeling van geschillen in het kader van de PW
 • kun je deze maatstaven toepassen bij de uitvoering of beoordeling van geschillen in PW-zaken
 • ben je op de hoogte van de stand van het bestuurlijke bewijsrecht

Materiaal
Voor de online studiedag wordt het volgende materiaal gebruikt:

 • casuïstiek over voor deze studiedag relevante (bewijs)geschillen (ter voorbereiding)
 • unieke jurisprudentiebundel (thematisch ingedeeld) en met een aantal handige schema’s
 • wettenboekje Participatiewet (inclusief Boetebesluit en relevante artikelen; Awb en EVRM)
 • hand-outs van de sheets

Certificaat
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

vier × 5 =