Wist je dat?

Deze blogpost is deel 5 van 10 in de serie Wist je dat?

WIST JE DATDebat armoedebestrijding
Er op 25 maart 2015 een debat is gehouden tussen de commissie voor Sociale Zaken en staatssecretaris Klijnsma over armoede en schuldenbeleid?
Dat de Tweede Kamer wil dat de staatssecretaris met meer urgentie werk maakt van de hulp voor mensen onder de armoedegrens?
Dit vooral gaat om te zorgen dat schuldenaars niet onder het bestaansminimum vallen door het hanteren van de juiste beslagvrije voet en over de zogenoemde kindpakketten waarvoor de Kinderombudsman in 2014 een handreiking aan gemeenten heeft opgesteld?

Vaststellen beslagvrije voet
Dat het vaststellen van de zogeheten beslagvrije voet van mensen met schulden, volgens de staatssecretarissen Klijnsma van Sociale Zaken en Dijkhoff van Veiligheid en Justitie eenvoudiger moet? Dat per 1 juli 2015 de berekening van de beslagvrije voet nog ingewikkelder wordt als de kostendelersnorm wordt ingevoerd?1 Dat het kabinet hiervoor een specifieke uitvoeringstoets zal doen en de Tweede Kamer hier over binnen enkele weken informeren?

€ 4 miljoen voor tegengaan van armoede en schulden
Dat er in 2015 weer € 4 miljoen beschikbaar komt voor projecten van maatschappelijke organisaties voor het tegengaan van armoede en schulden? Dat de subsidie aangevraagd kan worden tussen 1 april tot en met 31 mei 2015? Dat de subsidieregeling projecten steunt met landelijke betekenis, gericht op het leveren van een duurzame bijdrage aan het tegengaan van armoede en schulden?

Jaarverslag 2014
Dat de waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren het jaarverslag 2014 heeft aangeboden aan Tweede Kamer? Dat een oorzaak voor veel klachten bij de politiek ligt?2 Op de website van de Nationale ombudsman feiten & cijfers zijn te vinden over klachten?

Mantelzorgboete
Dat Minister Blok van Wonen en Rijksdienst enkele vragen heeft beantwoord over ‘de mantelzorgboete’? De vragen gaan over mensen die thans vergunningsvrij een mantelzorgwoning (willen) laten bouwen? Dat deze vragen mede betrekking hebben op het uitstellen van de kostendelersnorm in de AOW tot 1 juli 2016? Dat er met beide Kamers nog wordt gedebatteerd over de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm in de AOW op de mantelzorg?

Overbruggingsregeling AOW-leeftijd
Dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld omhoog gaat naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021? Om te voorkomen dat mensen die zich daar niet op hebben kunnen voorbereiden de bestaande overbruggingsregeling wordt verruimd en verlengd?

Wetsvoorstel Taaleis aangenomen
De Eerste Kamer op 17 maart 2015 akkoord is gegaan met het wetsvoorstel Taaleis Participatiewet? Dat met dit wetsvoorstel de voorwaarden in het kader van de bijstand worden uitgebreid met een eis met betrekking tot de beheersing van de Nederlandse taal, om de kansen voor participatie op de arbeidsmarkt door bijstandsgerechtigden te vergroten? Dat aan de Participatiewet artikel 18b Paw wordt toegevoegd?

Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie
Dat er op 17 februari 2015 een initiatiefwetsvoorstel tot herziening kinderalimentatie is ingediend? Dat de aanleiding voor dit wetsvoorstel is gelegen in de Wet hervorming kindregelingen? Dat deze wet onder meer regelt dat de alleenstaande ouder een verhoging krijgt van het kindgebonden budget?3 Dat dit tot effect heeft dat tot een hoger bedrag in de behoefte van het wordt voorzien? Dat de Expertgroep Alimentatienormen de tabellen daarop heeft aangepast? Er door de Rechtspraak al eerder de verwachting is uitgesproken van een toename van het aantal wijzigingsverzoeken van alimentatieplichtigen?

Individuele studietoeslag
Dat uit een steekproef van Binnenlands Bestuur blijkt dat er veel verschil is in de hoogte van de individuele studietoeslagen (art. 36b Paw) tussen gemeenten? De steekproef uitwijst dat het verschil soms een factor tien kan bedragen. Is dit nu decentralisatie?

Studiedag op 13 april
Dat de Studiedag maatwerkvoorziening met juridische en menselijke maat op 13 april in Utrecht staat gepland? Deze studiedag wordt verzorgd in samenwerking met een bestuursrechter? Dat hiervoor boeiende casuïstiek is geschreven uit de uitvoeringspraktijk? Dat je antwoord krijgt op veel vragen?

Jarig
Dat Ingeborg Lunenburg opleiding + advies jarig is dit jaar? En dat wie jarig is trakteert? En dat zij binnenkort laat weten wat de traktatie is?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies


  1. Stb. 2015, 523 

  2. “Veel van de problemen zijn terug te voeren op onmogelijke opdrachten waarmee uitvoeringsdiensten zijn opgezadeld vanuit de politiek, vanuit flinkheid en streven naar efficiency. Nadat systemen zijn ingevoerd die onvoldoende op fraudegevoeligheid waren doordacht, moesten met grote voortvarendheid maatregelen worden uitgevoerd om die fraude te bestrijden. Wie werd daardoor echter het meest getroffen? Niet de calculerende fraudeurs, maar goedwillende burgers die zelf helemaal niet hebben gefraudeerd of in ieder geval niet die bedoeling hadden.” 

  3. ongeveer € 255 per maand 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

negentien + negentien =