Studiedag Wmo: van melding tot maatwerk

Geplaatst op door

Dé Studiedag over de Wmo 2015. Met de opgedane kennis én de naslagwerken kunt je na deze Studiedag direct aan de slag. Wil je het naadje van de (juridische) kous weten? Dan ben je in deze Studiedag aan het juiste adres. Schrijf in en discussieer mee met vakgenoten. 

Tip: verzamel vragen maar neem ook het eigen beleid mee naar de Studiedag!

Doelgroep en groepsgrootte
De Studiedag is bestemd voor medewerkers bezwaar & beroep, secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie, kwaliteitsmedewerkers, cliëntondersteuners en ervaren consulenten of medewerkers van het Sociaal Team. Beleidsmedewerkers worden vooral ook van harte uitgenodigd! Om de kwaliteit van deze Studiedag te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 15.

Docenten
Deze Studiedag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Kosten en inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

De onderwerpen
Tijdens de Studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Stand van het recht (Centrale Raad van Beroep en Rechtbanken)
 • Casuïstiek (voorafgaande aan de studiedag te ontvangen)
 • Complementariteit
 • Het eigen-kracht-principe (reikwijdte)
 • Regelgeving en beleid (Verordening, Nadere regels en beleidsregels)
  • diverse voorbeeldbepalingen nader toegelicht
  • bevoegdheid tot delegatie in nadere regels
  • bijdrage in de kosten (Wet abonnementstarief)
 • De procedure: melding, onderzoek, verslag en aanvraag
  • het stappenplan van het onderzoek
  • het toetsingskader: beoordeling, aanspraak & recht en de passende bijdrage
  • methodiek en objectieve maatstaf
 • Beschermd wonen en opvang (landelijke toegang en nieuw beleid)
  • personenkring
  • vaststellen wel of niet kunnen handhaven in de samenleving
  • beschermende woonomgeving en de inhoud van het 24 uurs toezicht
 • Varia
  • financiële tegemoetkoming
  • Wmo 2015 en Wlz
 • Persoonsgebonden budget
  • aanspraak, recht en hoogte
  • beoordeling voorwaarden
  • weigeringsgronden
 • Vragen van de deelnemers

Lesmateriaal
Voor de Studiedag is een uitgebreid uniek naslagwerk beschikbaar onderverdeeld in hoofdstukken. De inhoud is gebaseerd op de wet, de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en gaat in op de juridische vragen die de uitvoering van de wet oproept. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van schema’s en hand-outs van de sheets. Verder ontvangt de deelnemer twee wettenboekjes Wmo 2015 (de actuele wettekst en de artikelsgewijze toelichting).

Casuïstiek
De deelnemer ontvangt voorafgaande aan de Studiedag casuïstiek gebaseerd op conflictgevoelige geschillen.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Vragen & nazorg
Voorafgaande aan de Studiedag kan de deelnemer vragen stellen. Deze komen tijdens de scholing aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Studiedag nog vragen stellen.

Overig
De deelnemer ontvangt op verzoek een certificaat van deelname. Deze Studiedag kan ook incompany worden verzorgd.

Meer weten? Neem dan contact op.