Wet en regelgeving bij de hand in A5 formaat

IL kleurDe kop is er af van het nieuwe jaar dat in het teken staat van de decentralisatie van regels. Elke wet heeft zijn eigen regels en toetsingskader. Dat is niet nieuw. Handig is het om de wet, de AMvB of de regeling binnen handbereik te hebben. Daarom heeft Ingeborg Lunenburg opleiding + advies een aantal wettenboekjes samengesteld. In 2014 hebben velen hier al gebruik van gemaakt. In handig A5 formaat gebonden (wire-o) en altijd actueel. Bestellen en binnen drie tot vijf werkdagen in huis.

Overzicht wettenboekjes
De volgende wettenboekjes zijn leverbaar.

Wettenboekje Wmo 2015 (incl. artikelsgewijze toelichting)
Uniek exemplaar! Hierin staat de wettekst van de Wmo 2015 zoals die luidt op 1 januari 2015 inclusief artikelsgewijze toelichting. Het wettenboekje wordt telkens bijgewerkt met redactionele noten en jurisprudentie die van overeenkomstige toepassing zijn of kunnen zijn. Bestellen? Download bestelformulier.

Wettenboekje Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (incl. nota van toelichting)
Hierin staat de wettekst en toelichting van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Stb. 2014, nr. 420) en het Besluit Jeugdwet (Stb. 2014, 441). Het Uitvoeringsbesluit bevat voornamelijk bepalingen over de verschuldigde bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget en regels over het AMHK. Bestellen? Download bestelformulier.

Wettenboekje Wet langdurige zorg (Wlz)
Hierin staat de wettekst van de Wlz (Stb. 2014, 494). Relevante Staatsbladen en Staatscouranten opgenomen als voetnoot. De Wlz vervangt de AWBZ op 1 januari 2015 en bevat veel overgangsrecht. Bestellen? Download bestelformulier.

Wettenboekje Besluit langdurige zorg (incl. artikelsgewijze toelichting)
Hierin staat de wettekst en artikelsgewijze toelichting van het Besluit Wlz (Stb. 2014, 520). Bestellen? Download bestelformulier.

Wettenboekje Regeling langdurige zorg (incl. artikelsgewijze toelichting)
Hierin staat de wettekst en artikelsgewijze toelichting de Regeling Wlz (Stcrt. 2014, nr. 36917). Bestellen? Download bestelformulier.

Wettenboekje Participatiewet
Hierin staat de wettekst van de Participatiewet zoals die luidt op 1 januari 2015 (onder meer Stb. 2014, 269, 270, 227, 504). Bijgewerkte bedragen zoals die per 1 januari 2015 gelden en voetnoten van relevante Staatsbladen en Staatscouranten. In 2015 komt een nieuwe versie uit met toelichting en jurisprudentie. Bestellen? Download bestelformulier.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

2 Replies to “Wet en regelgeving bij de hand in A5 formaat”

 1. IK werk als Sociaal Raadsman voor de gemeente Rotterdam. Daarnaast ben ik gemeenteraadslid in de gemeente Geertruidenberg. Ik vind je site buitengewoon informatief en met grote actualiteitswaarde.

  • Geachte heer De Peuter

   Hartelijk dank voor uw reactie en compliment! De site wordt op dit moment nog bijgewerkt aan de laatste stand van alle wijzigingen. Wellicht ten overvloede wijs ik u nog op de http://www.uitvoeringwmo2015.nl.

   Met vriendelijke groet
   Ingeborg Lunenburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

8 + zeventien =