Wist je dat…?

Deze blogpost is deel 3 van 10 in de serie Wist je dat?

WIST JE DATUit een peiling onder van Overheid in Nederland in opdracht van NU.nl onder 463 burgemeesters en wethouders blijkt dat lokale bestuurders vertrouwen hebben in te zijn de extra taken die zij op hun bordje krijgen goed kunnen uitvoeren?

De Commissie VWS van de Eerste Kamer voorlopig verslag heeft uitgebracht over het Wetsvoorstel afschaffing Wtcg en CER? En dat daar een blog over is?

De Jeugdwet in het Staatsblad is gepubliceerd?

De Masterclass op 1 april doorgaat en er zijn nog vier plekken beschikbaar zijn? De mogelijkheid tot inschrijven voor de Masterclass Bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en minimabeleid is verlengd tot 27 maart. Wees er snel bij!

De traditionele Schijf van Vijf op de schop gaat? Volgend jaar komen de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad waar het Voedingscentrum zich op zal baseren.

Dat de Belastingdienst vanaf belastingjaar 2013 kwijtschelding van leenbijstand van leenbijstand op grond van het Besluit bijstand verlening zelfstandigen 2004 niet meer meerekent in de loon- en inkomstenbelasting van (aspirant)ondernemers?

Het voorbereidend onderzoek over het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen op 6 mei staat geagendeerd bij de Eerste Kamer? En de commissie op 25 maart de brief van Minister Asscher bespreekt over het gecombineerde effect van de hervorming van de kindregelingen en de integratie van de Anw-halfwezenuitkering met de Anw-nabestaandenuitkering?

De Centrale Raad een hele mooie tussenuitspraak deed over de dringende reden die ten grondslag lag aan de werkloosheid zodat belanghebbende niet verwijtbaar werkloos is in de zin van de WW?

De Eerste Kamer het voorstel Wet maatregelen WWB en het voorstel Invoeringswet Participatiewet mogelijk gezamenlijk plenair behandeld op 24 juni? De commissie op 25 maart overweegt een beperkt aantal deskundigen voor een gesprek in april uit te nodigen?

De Tweede Kamer 25 maart stemt over de moties die tijdens het debat op 20 maart over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg? Klijnsma noemt in dat debat wederom de termijn van een jaar.

“In het debat over de Wet werk en bijstand is dit ook aan snee gekomen. Toen hebben we tegen elkaar gezegd dat het op zijn minst netjes is – ik druk mij eufemistisch uit – als je bekijkt wanneer het reguliere, betaalde werk werd verricht. Als het een poos geleden is, kan de gemeente bepalen of zij op een andere wijze ondersteuning wil inzetten. Dat werk moet ten minste een jaar geleden zijn verricht. Dat staat ook keurig in de Handelingen. Maar je kunt niet per kerende post regulier werk omzetten in vrijwilligerswerk.”

De kritische sociologen Imrat Verhoeven en Evelien Tonkens en de burgerkrachtapostelen Nico de Boer en Jos van der Lans het heilige geloof in affectief burgerschap betwisten?

De Centrale Raad oordeelt dat de verlaging op grond van de Wet woonlandbeginsel van de Nederlandse nabestaandenuitkering voor Turkse weduwen die in Turkije wonen in strijd is met de tussen Turkije en de EU geldende regels? Deze uitspraak heeft gevolgen voor toepassen van de wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid.

Divosa in het opinieblad de Sprank een artikel heeft opgenomen met tien vragen aan deskundigen over wat te doen met de tegenprestatie naar vermogen?

De publicatie Burgermacht op eigen kracht van het Sociaal Cultureel Planbureau op 26 maart gepland staat te verschijnen?

Het Nibud heeft becijferd dat gezinnen op bijstandsniveau structureel geld tekort komen? Het geplande extraatje in het najaar dat structurele tekort niet oplost.

Kinderen in Tel in het databoek 2014 een aantal aanbevelingen doet aan gemeenten om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Nederland dezelfde ontwikkelingskansen krijgen?

Dr. Roeland van Geuns lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam (domein Maatschappij en Recht) de lectorale rede Every picture tells a story, Armoede: een gedifferentieerd verschijnsel, heeft geschreven? En dat je deze rede in verkorte vorm kunt bekijken? Echt de moeite waard, duurt een uurtje!

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

drie × 1 =