Extraatje voor laagste inkomensgroepen in 2014

logo rijksoverheidKoopkrachttegemoetkoming
De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje. Een echtpaar krijgt eenmalig € 100, een alleenstaande ouder € 90 en een alleenstaande € 70. In deze financieel zware tijden staat de koopkracht van minima onder druk. Gemeenten maar ook de Sociale Verzekeringsbank kunnen deze tegemoetkoming verstrekken.

Het kabinet heeft eenmalig € 70 miljoen gereserveerd voor een koopkrachttegemoetkoming. In 2008 kenden we ook een dergelijk extraatje voor minima. In tegenstelling tot toenmalig staatsecretaris Aboutaleb zal staatssecretaris Klijnsma een wetsvoorstel dat deze tegemoetkoming mogelijk maakt naar de Raad van State sturen.

Ook werkenden ouder dan 21 jaar
De tegemoetkoming is niet alleen bedoeld voor bijstandgerechtigden. Gemeenten krijgen de bevoegdheid aan mensen van 21 jaar of ouder, die een inkomen hebben van maximaal 110% van het sociaal minimum een tegemoetkoming te verstrekken. Dat is de huidige   grens voor categoriale bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag. Dus ook werkenden met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen. Ik ga er overigens van uit dat de actuele vermogensgrenzen van artikel 34 lid 3 WWB van toepassing zijn voor de aanspraak op de tegemoetkoming.

Ik ben benieuwd hoe gemeenten de tegemoetkoming gaan verstrekken. Het innemen en afhandelen van de aanvraag kost meer dan de hoogte van de tegemoetkoming.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

One Reply to “Extraatje voor laagste inkomensgroepen in 2014”

  1. Pingback: Wist je dat…? – Ingeborg Lunenburg Opleiding + Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

2 + negen =