Centrale Raad: bijzondere bijstand voor dierenartskosten?

Geschillen over bijzondere bijstand zijn talrijk. Mijn aandacht wordt vaak getrokken door de kostensoort. Kwesties¬†over algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan hebben mijn belangstelling omdat ik hoop dat belanghebbenden Lees verder →