Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie

Een eerder blog kondigde aan dat naar aanleiding van PHR:2015:1711 prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad omdat in de rechtspraak en literatuur over dit onderwerp verschillende opvattingen bestaan. Aan de Lees verder →

Advies AG: Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind

Persbericht www.rechtsspraak.nl ECLI:NL:PHR:2015:1711 Den Haag, 10-9-2015 ​Het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop moet bij de berekening van de kinderalimentatie niet in mindering komen op de kosten van het levensonderhoud Lees verder →