Studiedag Wmo: van melding tot maatwerk

Datum/Tijd
02-12-2021
09:30 - 16:30

Locatie
BCN Utrecht CS

Categorieën


Bijna zeven jaar rechtspraak. Wat is de betekenis voor de gemeentelijke regelgeving en het beleid, uitvoering en bezwaar & beroep? Beschermd wonen volop in beweging: welke criteria gelden daarvoor nu precies? Hoe hoog moet de financiele tegemoetkoming eigenlijk zijn? Wat is verhouding tot andere wetten? Hoe beoordeel je de aanvraag om een hulphond? Hoe toetst de bestuursrechter besluiten? En er zijn nog meer vragen. 

Wil je het naadje van de (juridische) kous weten? Dan ben je in deze Studiedag aan het juiste adres.

Thematische aanpak 
Dé Studiedag over de Wmo 2015 verzorgd door Ingeborg Lunenburg. De volgende thema’s komen aan bod:

  1. Wijzigingen (actualiteit)
  2. Toegang tot de Wmo: beoordelingscriteria op een rij (volgens het stappenplan): wanneer kun je spreken van een zorgvuldig onderzoek en aan welke eisen moet een verslag voldoen?
  3. Afbakening Wmo en Wlz
  4. De verordening geordend. En zijn beleidsregels nu wel of geen goed idee?
  5. Beschermd wonen in ontwikkeling. Wat mag wel en wat zeker niet.
  6. Beoordeling aanvraag hulphond (aanschaf en/of training)
  7. Aantasten van rechten
  8. Actuele rechtspraak

Daarnaast wordt je meegenomen in een zorgvuldige selectie van casuïstiek over conflictgevoelige geschillen.

Voor wie?
De Studiedag is toegesneden op het werk van: medewerkers bezwaar & beroep, secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie, kwaliteitsmedewerkers, sociaal juridisch medewerkers en ervaren consulenten/medewerkers Sociaal Team. Beleidsmedewerkers worden vooral ook uitgenodigd! Discussieer mee met vakgenoten over de wettelijke kaders en de praktijk van beleid en bezwaar & beroep.

Materiaal
Voorafgaande aan de Studiedag ontvangt de deelnemers casuïstiek ter voorbereiding. Verder is alles is na te lezen in een uniek naslagwerk. Daarnaast ontvangt de deelnemer twee wettenboekjes: Wmo 2015 wettekst en de artikelsgewijze toelichting (volledige bijgewerkt aan de hand van de laatste rechtspraak).

Meer weten?
Lees de uitgebreide informatie over de Studiedag Wmo: van melding tot maatwerk.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van je inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.