Studiedag Wmo: van melding tot maatwerk

Wanneer

10-10-2022    
09:30 - 16:30

Waar

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48, Utrecht, 3511 GC

Evenement type

Ruim zeven jaar rechtspraak. Wat is de betekenis daarvan voor regelgeving en beleid, uitvoering en bezwaar & beroep? Hoe hoog moet een financiële tegemoetkoming zijn? Toch een hulphond en training verstrekken? Beschermd wonen in beweging. Hoe toetst de bestuursrechter het besluit en wat kunnen we daarvan leren? En er zijn natuurlijk nog meer vragen. 

Wil je het naadje van de (juridische) kous over maatwerk weten? Dan ben je in deze Studiedag aan het juiste adres.

Voor wie?
De Studiedag is toegesneden op het werk van:

 • medewerkers bezwaar & beroep
 • secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie
 • kwaliteitsmedewerkers
 • sociaal juridisch medewerkers en ervaren consulenten
 • beleidsmedewerkers worden vooral ook uitgenodigd!

Er wordt tenminste drie jaar werkervaring verondersteld. Het maximum aantal deelnemers is 15.

Thematische aanpak 
De volgende thema’s komen aan bod:

 1. De verordening geordend, delegatie van bevoegdheden en beleidsregels.
 2. Toegang tot de Wmo: behoefte aan maatschappelijke ondersteuning versus inventarisatie van de problemen die de cliënt ondervindt. De kunst van het vragen stellen en standpunten innemen. Wat blijkt uit de laatste rechtspraak ?
 3. De beslissing op de aanvraag; feitelijke en juridische grondslag (afwijzen/toekennen) en wat is voldoende compensatie ? Hoe toetst de bestuursrechter dit ?
 4. Algemeen gebruikelijke voorziening: de vier criteria. Waneer kunnen de kosten gedragen voor uit een minimuminkomen en waar kan/mag dat op worden gebaseerd ?
 5. Afbakening met andere wetten. Bijv. dagbesteding of arbeidsinschakeling Participatiewet.
 6. Perikelen en actualiteiten persoonsgebonden budget.
 7. Is er een norm voor de menselijke maat in de Wmo 2015 ?

Over de thema’s is casuïstiek gemaakt. Die ontvang je voorafgaande aan de Studiedag ter voorbereiding.

Docent
Dé Studiedag over de Wmo 2015 wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Vragen
Deelnemers worden uitgenodigd om vragen of eigen casuïstiek in te brengen. Dat kan tot 1 week voorafgaand aan de studiedag.

Materiaal
Voor de Studiedag wordt het volgende materiaal gebruikt:

 • casuïstiek ter voorbereiding
 • Unieke reader als naslagwerk
 • twee wettenboekjes: Wmo 2015 wettekst en de artikelsgewijze toelichting (volledige bijgewerkt met de laatste rechtspraak).

Certificaat
Op verzoek wordt een certificaat van deelname verstrekt.

Meer weten?
Neem dan contact op.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van je inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.