Studiedag Wmo: van melding naar maatwerk

Geplaatst op door

Datum/Tijd
28-03-2022
09:30 - 16:30

Locatie
BCN Utrecht CS

Categorieën


Zeven jaar Wmo 2015 en de rechtspraak. Wat is de betekenis voor de gemeentelijke regelgeving, de uitvoering en bezwaar & beroep? Is er een norm voor de menselijke maat? Beschermd wonen en opvang volop in beweging: welke criteria gelden daarvoor nu precies? Hoe hoog moet de financiele tegemoetkoming eigenlijk zijn? Beslistermijn verlengen toegestaan? Wat is verhouding tot andere wetten? Hoe toetst de bestuursrechter besluiten? En er zijn nog meer vragen. 

Wil je het naadje van de (juridische) kous weten? Dan ben je in deze Studiedag aan het juiste adres.

Thematische aanpak 
Dé Studiedag over de Wmo 2015 verzorgd door Ingeborg Lunenburg. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Actualiteiten
 • Toegang tot de Wmo:
  • welke eisen gelden voor een zorgvuldig onderzoek (volgens het stappenplan) en waar moet een verslag aan voldoen
  • methodiek (bijv. ZRM)
  • de aanvraag, inhoud beslissing en wanneer verlengen beslistermijn
  • objectieve maatstaf
  • het toetsingskader: beoordeling, aanspraak & recht en de passende bijdrage
  • toetsing besluit door de bestuursrechter
 • Afbakening andere wetten waaronder de Wlz
 • Reikwijdte van de wet (bijvoorbeeld: behandeling en ondersteuning arbeidsinschakeling)
 • Regelgeving en beleid
 • Beschermd wonen en opvang in ontwikkeling. Wat mag wel en wat zeker niet.
 • Perikelen rondom persoonsgebonden budget
 • Aantasten van rechten toegestaan?
 • Actuele rechtspraak
 • Wat is de menselijke maat?

Daarnaast wordt je meegenomen in een zorgvuldige selectie van casuïstiek over conflictgevoelige geschillen.

Voor wie?
De Studiedag is toegesneden op het werk van: medewerkers bezwaar & beroep, secretarissen en leden van de bezwaarschriftencommissie, kwaliteitsmedewerkers, sociaal juridisch medewerkers en ervaren consulenten/medewerkers Sociaal Team. Beleidsmedewerkers worden vooral ook uitgenodigd! Discussieer mee met vakgenoten over de wettelijke kaders en de praktijk van beleid en bezwaar & beroep.

Materiaal
Voorafgaande aan de Studiedag ontvangt de deelnemers casuïstiek ter voorbereiding. Verder is alles is na te lezen in een uniek naslagwerk. Daarnaast ontvangt de deelnemer twee wettenboekjes: Wmo 2015 wettekst en de artikelsgewijze toelichting (volledige bijgewerkt aan de hand van de laatste rechtspraak).

Certificaat
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Meer weten?
Neem contact op met ons.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van je inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.