Studiedag Persoonsgebonden budget Wmo & Jeugdwet

Wanneer

26-11-2018    
09:30 - 16:30

Waar

Gele Kegels
Kennedyplein 1-5, Eindhoven, 5611 ZS

Evenement type

Het recht op een persoonsgebonden budget (pgb) in de Wmo 2015 en de Jeugdwet leidt met regelmaat tot hoofdbrekens, getuige de rechtspraak hierover. Wat kunnen we daar van leren? In ieder geval dat de uitvoering van de wetten aan regels is gebonden. Maar ook dat het gemeentebestuur bevoegd is om beleid vast te stellen over de aanspraak op een pgb. Denk bijvoorbeeld aan regels in het kader van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Wat zijn wettelijke voorwaarden en hoe kunnen of moeten die beoordeeld worden? Ken jij de verschillen tussen de Jeugdwet en de Wmo? Beleidsbepalingen dragen bij aan juridisch correcte besluiten. Maar wat valt nu binnen de reikwijdte van het beleid? Wat zijn verdedigbare uitgangspunten? Hoe zit het nu precies met gebruikelijke hulp (Wmo) en de eigen mogelijkheden en oplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders? Speelt het inkomen van de ouders een rol? Zoek je antwoorden op deze (beleids)vragen?
Dan ben je in deze Studiedag aan het juiste adres.

Recht op pgb
Is vastgesteld dat iemand is aangewezen op een individuele voorziening (Jeugdwet) of een maatwerkvoorziening (Wmo 2015), dan kan de wens bestaan om die voorziening in de vorm van een pgb te ontvangen. Mede op basis van de voorlichtingsplicht van het college over de mogelijkheden daartoe, zal degene daar wel een verzoek voor moeten doen. Vervolgens beoordeelt het college of wordt voldaan aan de (wettelijke) voorwaarden.

Wet en beleid
Bij het beoordelen van een aanvraag om een pgb moet het college zich houden aan de wettelijke bepalingen. Beiden wetten geven het gemeentebestuur ook ruimte om beleid vast te stellen (verordening en beleidsregels). Bepalingen in de verordeningen binden de burger en beleidsregels binden het college. De wetten en het daarop gebaseerde beleid bieden ruimte om:

  • een pgb te weigeren
  • toe te kennen als wordt voldaan aan voorwaarden, dan wel
  • terug te komen op een pgb-besluit.

Materiaal
Alles na te lezen in een uniek actueel naslagwerk! Waar bestaat het uit? Inhoudelijke teksten, relevante wetsartikelen, actuele jurisprudentie (soms met annotaties), beleidsvoorbeelden en casuïstiek uit de praktijk (bezwaar & beroep).

Meer informatie
Lees de uitgebreide informatie over de Studiedag Persoonsgebonden budget Wmo 2015 & Jeugdwet.

De voorwaarden voor open inschrijving zijn van toepassing.

Terug naar Overzicht opleidingen.

Inschrijving klein_3

Ontvangst van je inschrijving wordt altijd per email bevestigd. Gaat de opleiding definitief door, dan ontvang je per email een bevestiging van deelname.