Studiedag Persoonsgebonden budget Wmo & Jeugdwet

Spin-in-web headerHet recht op en de hoogte van een pgb op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet houdt de gemoederen bezig, zo blijkt uit de rechtspraak. De cliënt, ouder(s) of jeugdige die is aangewezen op een maatwerkvoorziening dan wel individuele voorziening heeft aanspraak op een pgb als hij daar om verzoekt. Het college beoordeelt het recht aan de hand van de wettelijke voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde gaat over de kwaliteit.

Tip: neem het eigen beleid mee!

Doelgroep en groepsgrootte
Deze Studiedag is bestemd voor: beleidsmedewerkers, medewerkers bezwaar & beroep, leden van de bezwaarschriftencommissie en rechtbijstandverleners. Ook ervaren consulenten (gemeente, sociaal team en/of CJG), kwaliteitsmedewerkers en cliëntondersteuners worden van harte uitgenodigd! Om de kwaliteit van deze Studiedag te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 15. Er wordt voorkennis en werkervaring verondersteld.

Docent
Deze Studiedag wordt verzorgd door Ingeborg Lunenburg.

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

De onderwerpen
Tijdens de Studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Aard van bevoegdheid gemeentebestuur (wet, verordening, besluit nadere regels en beleidsregels)
  • overeenkomsten en verschillen Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Indicatie en afbakening met gebruikelijke hulp Wmo 2015 en eigen-kracht-principe in de Jeugdwet
 • Aanspraak, recht en hoogte pgb (de procedure)
  • beoordeling voorwaarden (aard van de bevoegdheid ook de reikwijdte)
  • budgetplan, wel/niet verplicht?
  • VOG, wel/niet verplicht?
  • bestedingseisen stellen toegestaan?
  • uitruil begeleiding-individueel en begeleiding-groep, kan dat?
  • inkoop met minder maar wel duurder betaalde uren, mag dat?
  • eisen van doelmatigheid en doeltreffendheid toegestaan?
  • belangenverstrengeling en recht op pgb
  • overige weigeringsgronden
  • hoogte pgb (vereisten verordening en gedifferentieerde tarieven)
 • Toezicht besteding pgb
  • plicht college tot heroverwegen van pgb-besluiten
 • Aantasten van rechten
  • opschorten betaling pgb
  • herzien/intrekken recht op pgb
  • terug- en invordering geldswaarde pgb
 • Recente wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Casuïstiek

Lesmateriaal
Voor de Studiedag is een uitgebreide reader ontwikkeld meer veel praktische en juridische informatie, zoals:

 • Inhoudelijke teksten (wetgeschiedenis waaronder ook de relevante amendementen)
 • Jurisprudentie
 • Voorbeelden van pgb-beleid
 • Hand-outs van de sheets
 • Casuïstiek (vooraf toegestuurd ter voorbereiding)

Terug naar Overzicht opleidingen.

Vragen en nazorg
Voorafgaande aan de Studiedag kan de deelnemer vragen stellen. Deze komen tijdens de Studiedag aan bod. Ook mag de deelnemer tot twee maanden na de Studiedag nog vragen stellen.

Overig
De deelnemer ontvangt op verzoek een certificaat van deelname. Deze Studiedag kan ook ook incompany worden verzorgd.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies