Wist je dat?

Deze blogpost is deel 9 van 10 in de serie Wist je dat?

WIST JE DAT

 • de Raad een uitspraak heeft gedaan over de hoogte van de bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtsbijstand voor betrokkene die niet eerst langs het Juridisch loket is geweest?
 • op 1 april 2016 de inkomstenvrijlating van art. 31 lid 2 onder n PW wijzigt? Vanaf die datum vervalt het vereiste ‘aaneengesloten’.
 • het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) op 1 maart jl. een publicatie heeft uitgebracht Een lang tekort; langdurige armoede in Nederland? Enkele conclusie zijn dat:
  • Ruim de helft van de arme Nederlanders verkeert drie jaar of langer in armoede. Het gaat om bijna 600.000 mensen, veel meer dan volgens eerdere tellingen: de gebruikelijke methoden om langdurige armoede te meten leiden tot een onderschatting.Door de recessie is de langdurige armoede gegroeid. Het is onzeker of dit terug zal lopen nu de economie weer aantrekt.
  • Ongeveer de helft van de langdurig armen bestaat uit werkenden en hun aandeel is sinds 2005 flink gegroeid, van ruim 40% naar ruim 50%.
  • Ouderen en niet-westerse migranten met minderjarige kinderen hebben een bovengemiddelde kans op langdurige armoede.
  • Bij ‘nieuwe armen’ daalt de kans dat er een eind komt aan hun armoede sterk. Na het eerste jaar stroomt 60% uit, na het tweede armoedejaar is dit minder dan 20%. Snel ingrijpen is dus cruciaal.
  • Van degenen die uitstromen, is bijna 20% een jaar later weer tot armoede vervallen.
 • staatssecretaris Van Rijn de Kamer heeft toegezegd in overleg te treden met de betrokken organisaties over de werking van de landelijke fiscale regeling voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en het gemeentelijk maatwerk. Deze toezegging hoort nog bij het wetsvoorstel tot afschaffing van zogeheten Wtcg en CER regelingen.
  • het gemeentelijk maatwerk waar Van Rijn op doelt aan bod komt tijdens de Masterclass Bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid op 29 maart in Utrecht?
  • ik benieuwd ben of de beperking van de fiscale aftrekposten weer wordt verruimd? Vooral voor degene die – gelet op de hoogte van de eigen bijdrage – er voor kiest om de voorziening zelf te regelen.
 • dat op Rijksoverheid er vragen en antwoorden beschikbaar zijn over mogelijkheden voor bijzondere bijstand in natura en op grond van groepskenmerken en voor instrumenten als de stadspas en het kindpakket?
 • dat via Rijksoverheid een link naar een overzicht beschikbaar is over de mogelijkheden van armoedebestrijding?
 • dat over deze twee onderwerpen een overzicht (checklist) is opgenomen in de reader van de hierboven genoemde Masterclass?
 • er binnenkort een uitgebreide blog update (verdieping) komt over de beoordeling van aanvragen om algemene bijstand? Daarin komt de bewijspositie van de aanvrager uitgebreid aan bod (op basis van jurisprudentie).
 • dat het recht op pgb wordt verankerd in de Zorgverzekeringswet? En de Eerste Kamer het voorstel op 8 maart als hamerstuk afdoet?
  • een uitkeringsgerechtigde kan een dergelijk pgb verkrijgen (inkomen)
 • op internet het concept-wetsvoorstel voor wijziging van de Participatiewet en andere wetten is gepubliceerd? Het doel van dit wetsvoorstel is om de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren.
 • er vandaag in Kamer een algemeen overleg is over de Participatiewet?
 • het UWV een reactie geeft op artikel ‘herkeuring Wajongers’ omdat het veel onrust opleverde?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

3 × drie =