Hebben armoedebestrijding en bijzondere bijstand iets met elkaar te maken?

vraagtekensBen je beleidsmedewerker en wil je de politiek goed voorlichten? Wat valt er te kiezen? Hoe maak je dat inzichtelijk? Wat hebben armoedebeleid en bijzondere bijstand met elkaar te maken? Moet je de vragen beantwoorden uit de inspraak? Wil je weten hoe je beleid kunt inrichten in verband met meerkosten voor chronisch zieken? Ben je ervaren consulent, medewerker Sociaal Team of kwaliteitsmedewerker? Weet je hoe de wettelijke structuur is bij de beoordeling van aanvragen? Wat is buitenwettelijk begunstigend beleid nu precies?

Zoek je antwoorden op deze en andere vragen? Wil je het naadje van de (juridische) kous weten? Schrijf je dan in op 26 november voor de Masterclass over aanvullende inkomensondersteuning op grond van de Participatiewet en de verordenende bevoegdheid op grond van de gemeentewet aan het juiste adres.

Een perfecte timing voor beleidsmedewerkers omdat bekend is welke aanvullende middelen gemeenten in 2016 beschikbaar hebben. Voor 2016 wijst onderzoek uit dat uitkeringsgerechtigden verliezen aan koopkracht. Dat wordt deels gecompenseerd door het Rijk. Welke taken hebben gemeenten? Hoe verhoudt armoedebeleid zich tot bijzondere bijstand? De regering stelt dat de individuele bijzondere bijstand is verruimd. Klopt dat ook?

Ook door het afschaffen van de Wtcg en de CER, de invoering van de Wmo 2015 en de Participatiewet (kostendelersnorm) was aanvullende inkomensondersteuning een politiek beladen onderwerp. Stoppen we met buitenwettelijk begunstigend beleid of juist niet? Compenseren we burgers die een hogere ‘eigen bijdrage’ betalen? Hoe kan het college gebruik maken van de individuele inkomenstoeslag? Draagkrachtregels afgestemd op de kostendelersnorm of niet? Ook andere berichtgeving zoals de Armoedemonitor en de cijfers van het Nibud zijn aanleiding voor (lokale) discussie.

Reden te meer om te weten wat de juridische kaders zijn! Alles na te lezen in een uniek actueel naslagwerk! Inhoudelijke teksten, actuele jurisprudentie (met annotaties) en casuïstiek uit de praktijk.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

veertien − een =