Masterclass over aanvullende inkomensondersteuning door gemeenten

Puzzel 2Schrijf je in voor dé Masterclass over de prachtige puzzel van aanvullende inkomensondersteuning op grond van de Participatiewet en de verordende bevoegdheid op grond van de gemeentewet. Een perfecte timing voor beleidsmedewerkers omdat we meer weten over de regeringsplannen.

Ben je beleidsmedewerker en wil je de politiek goed voorlichten? Wat valt er te kiezen? Hoe maak je dat inzichtelijk? Wat hebben armoedebeleid en bijzondere bijstand met elkaar te maken? Moet je de vragen beantwoorden uit de inspraak? Wil je weten hoe je beleid kunt inrichten in verband met meerkosten voor chronisch zieken? Ben je ervaren consulent, medewerker Sociaal Team of kwaliteitsmedewerker? Weet je hoe de wettelijke structuur is bij de beoordeling van aanvragen? Wat is buitenwettelijk begunstigend beleid nu precies?

Zoek je antwoorden op deze en andere vragen? Wil je het naadje van de (juridische) kous weten? Dan ben je in deze Masterclass aan het juiste adres.

Inschrijven
Informatie over locatie, kosten en direct inschrijven.

Actueel
Voor 2016 wijst onderzoek uit dat uitkeringsgerechtigden 0,3% verliezen aan koopkracht. Dat wordt gecompenseerd, volgens minister Asscher. Een taak voor gemeenten? Ook door het afschaffen van de Wtcg en de CER, de invoering van de Wmo 2015 en de Participatiewet (kostendelersnorm) was aanvullende inkomensondersteuning een politiek beladen onderwerp. Stoppen we met buitenwettelijk begunstigend beleid of juist niet? Compenseren we burgers die een hogere ‘eigen bijdrage’ betalen? Hoe kan het college gebruik maken van de individuele inkomenstoeslag? Draagkrachtregels afgestemd op de kostendelersnorm of niet? Ook andere berichtgeving zoals de Armoedemonitor en de cijfers van het Nibud zijn aanleiding voor (lokale) discussie. Reden te meer om te weten wat de juridische kaders zijn!

Uniek naslagwerk
Alles na te lezen in een uniek actueel naslagwerk! Inhoudelijke teksten, actuele jurisprudentie (met annotaties) en casuïstiek uit de praktijk.

Lees de uitgebreide informatie over de Masterclass Bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en minimabeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

20 − achttien =